Πολιτική Απορρήτου – Nutriop Longevity
Cart
Checkout Secure

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / Αποτύπωμα & Προστασία Δεδομένων

ΕΛ:

Nutriop Longevity GmbH

Οδός Δημαρχείου 14, #1557,

6340 Μπαρ, Ελβετία. 
διαχειριστής @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com Commercial
μητρώο: CHE-220.768.909 (απόσπασμα), CHE-220.768.909 MWST (ΦΠΑ)

 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 α.) Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Η Nutriop Longevity GmbH συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς οι ίδιοι ή που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή στο πλαίσιο άλλης επικοινωνίας σας μαζί μας, όπως:

Προσωπικά δεδομένα:

όνομα και επώνυμο
Διεύθυνση (διεύθυνση αποστολής και χρέωσης)
αριθμός(οί) τηλεφώνου
ημερομηνία γέννησης και ηλικία
φύλο
γλωσσική προτίμηση(-εις)
Πληροφορίες Λογαριασμού Πελάτη

Πληροφορίες παραγγελίας και πληρωμής:

Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και λογαριασμού
Πληροφορίες καλαθιού αγορών (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας παραγγελίας, της ώρας παραγγελίας, του τύπου, της ποσότητας και της αξίας των παραγγελθέντων αγαθών, του καλαθιού αγορών, του εγκαταλελειμμένου καλαθιού, του ιστορικού παραγγελιών, κ.λπ.)
Πληροφορίες πληρωμής (μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν, γραφείο πληρωμών, ημερομηνία τιμολογίου, ιστορικό πληρωμών, πληροφορίες για τυχόν διαδικασίες υπενθύμισης και είσπραξης, κ.λπ.)
Πληροφορίες για ενημερωτικά δελτία στα οποία έχετε εγγραφεί, διαφημίσεις, κ.λπ.
Πληροφορίες λογαριασμού πελάτη (μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πληροφοριών λογαριασμού πελάτη στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» του ηλεκτρονικού καταστήματος)
Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών (επαφές, παράπονα, επιστροφές, κ.λπ.)
Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών (επαφές, ερωτήσεις, αλληλεπιδράσεις με το helpdesk)

Πληροφορίες συγκεκριμένες για τη χρήση:

Διεύθυνση IP των τεχνικών σας συσκευών;
Δεδομένα χρήσης που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (όπως η συχνότητα και η διάρκεια των επισκέψεων, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψης, οι προτιμώμενες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι όροι αναζήτησης και τα αποτελέσματα, κ.λπ.)
ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της επιχειρηματικής σχέσης ή για να απαντηθεί μια ερώτηση. Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει επίσης την απόκτηση, αποθήκευση, χρήση, αναθεώρηση, μετάδοση, αρχειοθέτηση και καταστροφή των συλλεγμένων προσωπικών δεδομένων.
 
β.) Για τι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Η Nutriop Longevity GmbH μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που εξηγούνται παρακάτω. Η επεξεργασία πραγματοποιείται στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Πρώτα απ' όλα, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό της επεξεργασίας συμβάσεων και παραγγελιών, όπως η αποστολή επιβεβαιώσεων παραγγελίας ή ειδοποιήσεων αποστολής καθώς και άλλες απαραίτητες επικοινωνίες στο πλαίσιο της επεξεργασίας συμβάσεων και παραγγελιών, την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών σε εσάς, την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση αλλαγών στις προσφορές, καθυστερήσεων στην παράδοση ή αποτροπής της παράδοσης, την επεξεργασία πληρωμών, την επεξεργασία των αιτημάτων σας, την επεξεργασία παραπόνων, επιστροφών, περιπτώσεων εγγύησης, την παροχή και εγγύηση εξυπηρέτησης πελατών, την αποστολή αιτημάτων αξιολόγησης σε εσάς μετά την παράδοση ή την εκπλήρωση της σύμβασης προς εσάς, καθώς και για να πραγματοποιήσει όλες τις άλλες δυνατές ενέργειες από τη Nutriop Longevity GmbH για τον σκοπό της επεξεργασίας συμβάσεων ή παραγγελιών.

Η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, διαφημίσεων, πληροφοριών σχετικά με ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες από την Nutriop Longevity GmbH κ.λπ., την επικοινωνία μαζί σας μέσω διαφόρων καναλιών για πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες, διαφημίσεις κ.λπ., τη διεξαγωγή διαγωνισμών τιμών και κληρώσεων, την παροχή και υλοποίηση προγραμμάτων μπόνους για πιστούς πελάτες, τη δημιουργία προφίλ χρηστών προκειμένου να προσαρμόσουμε καλύτερα την προσφορά μας και τις υπηρεσίες μας σε εσάς και να παρέχουμε διαφήμιση, προσφορές, διαγωνισμούς και κληρώσεις που είναι συγκεκριμένες για τον πελάτη κ.λπ., καθώς και όλες τις άλλες πιθανές ενέργειες και μέτρα που θα λάβει η Nutriop Longevity GmbH στο μέλλον στο πλαίσιο του μάρκετινγκ.

Επιπλέον, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης πελατών καθώς και έρευνας αγοράς και ανάλυσης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις της γενικής και προσωπικής αγοραστικής συμπεριφοράς στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς και αξιολογήσεις της συμπεριφοράς των χρηστών.

Τέλος, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχει και να βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών σε σχέση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

γ.) Σε ποιον διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της Nutriop Longevity GmbH και των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να προωθηθούν σε εξωτερικούς τρίτους ως παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες όπως, αλλά όχι περιοριστικά, τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας, την αποστολή αγαθών ή πληροφοριών (π.χ. ενημερωτικό δελτίο) σε εσάς, την επεξεργασία διαγωνισμών, την παροχή 24ωρης διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών. Τέτοιοι εξωτερικοί τρίτοι μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που προωθούμε σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμφωνίες μαζί μας και εντός των σκοπών που προβλέπονται από αυτήν τη συμφωνία προστασίας δεδομένων. Στο βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, θα μεταβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε φορείς που έχουν δικαίωμα λήψης πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν στο εξωτερικό (ακόμη και σε χώρες χωρίς νομοθεσία που διασφαλίζει επαρκή προστασία δεδομένων) και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί στο πλαίσιο των κανονισμών προστασίας δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών από συνδεδεμένες εταιρείες ή από εξωτερικούς τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για τη Nutriop Longevity GmbH. Η Nutriop Longevity GmbH λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, ασφαλίζονται και μεταφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

δ.) Διεθνής μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Υπό ορισμένες συνθήκες, είναι επίσης απαραίτητο για την Nutriop Longevity GmbH να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της Ελβετίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τις λεγόμενες τρίτες χώρες. Τέτοιες μεταφορές σε τρίτες χώρες μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στις Ενότητες β.) και γ) αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων. Αυτοί οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων ισχύουν επίσης εάν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες στις οποίες επικρατεί διαφορετικό επίπεδο προστασίας δεδομένων από αυτό στη χώρα διαμονής σας. Οποιαδήποτε μετάδοση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους θα πραγματοποιείται μόνο με τη γνώση σας και, εάν είναι απαραίτητο, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε χώρεςhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en , πραγματοποιείται βάσει συμβατικών συμφωνιών, όπως οι τυπικές συμβατικές ρήτρες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσαρμόζονται σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο ή τον FDPIC στο Μοντέλο σύμβασης που δημοσιεύεται στον ιστότοπο για την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων στο εξωτερικό, ή άλλες εγγυήσεις που αντιστοιχούν στην ισχύουσα νομοθεσία.
 
ε.) Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Καταρχήν, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, αλλά το αργότερο μετά από 10 χρόνια. Ωστόσο, μπορεί να υποχρεωθούμε από το νόμο να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, δεν θα διαγράψουμε εύκολα όλα τα προσωπικά σας δεδομένα αν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας στο μέλλον. Για να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, η Nutriop Longevity GmbH διατηρεί αρχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες για άτομα που δεν επιθυμούν να επικοινωνηθούν ξανά στο μέλλον. Θα θεωρήσουμε το αίτημά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό της τήρησης αυτών των αρχείων, εκτός αν:

στ.) Επικοινωνία μέσω SMS και Χρήση Δεδομένων

Η Nutriop Longevity GmbH μπορεί να στέλνει μηνύματα SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που μας παρέχετε για σκοπούς όπως, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, ειδοποιήσεις αποστολής, υπενθυμίσεις, προωθητικές προσφορές και υποστήριξη πελατών. Παρέχοντας τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και συναινώντας στη λήψη μηνυμάτων SMS, κατανοείτε και συμφωνείτε με τα εξής:

 • Συναίνεση για Λήψη Μηνυμάτων SMS: Συγκατατίθεστε ρητά να λαμβάνετε μηνύματα SMS από την Nutriop Longevity GmbH σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η συναίνεσή σας δεν αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε αγορά ή υπηρεσία.
 • Συχνότητα Μηνυμάτων: Η συχνότητα των SMS μηνυμάτων μπορεί να διαφέρει. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την επικοινωνία μέσω SMS για να εξασφαλίσουμε τη σχετικότητα και την αξία για εσάς.
 • Χρεώσεις Παρόχου: Ενδέχεται να ισχύουν τυπικές χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων για τα SMS μηνύματα. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από το πρόγραμμα υπηρεσιών σας με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η Nutriop Longevity GmbH δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε χρεώσεις μηνυμάτων ή δεδομένων που επιβαρύνεστε.
 • Εξαίρεση: Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων SMS από την Nutriop Longevity GmbH οποιαδήποτε στιγμή απαντώντας STOP σε οποιοδήποτε μήνυμα λάβετε. Μετά την εξαίρεσή σας, ενδέχεται να λάβετε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα για το αίτημα εξαίρεσής σας.
 • Χρήση Δεδομένων και Ιδιωτικότητα: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω επικοινωνίας SMS θα χρησιμοποιηθούν και θα προστατευτούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του αριθμού κινητού σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς και την κοινοποίηση σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών αποκλειστικά για την παροχή της υπηρεσίας SMS.
 • Διεθνής Μεταφορά: Όπως περιγράφεται στην ενότητα δ.), τα μηνύματα SMS μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός της δικαιοδοσίας σας. Η Nutriop Longevity GmbH λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Συμφωνώντας με τις επικοινωνίες μέσω SMS, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων δεδομένων και επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τις επικοινωνίες μέσω SMS από την Nutriop Longevity GmbH, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο admin@nutrioplongevity.com.


Μπισκότα

Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους να κάνουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ευκολότερη, πιο ευχάριστη και πιο ουσιαστική. Τα cookies είναι αρχεία πληροφοριών που ο φυλλομετρητής σας αποθηκεύει αυτόματα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε τη λειτουργία του καλαθιού αγορών σε πολλές σελίδες και για να αποθηκεύσουμε προσωρινά τις καταχωρίσεις σας κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας στον ιστότοπο, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβετε την καταχώριση όταν ανοίγετε μια άλλη υποσελίδα. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουν ως εγγεγραμμένο χρήστη μετά την εγγραφή σας στον ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά όταν ανοίγετε μια άλλη υποσελίδα.

Οι περισσότεροι περιηγητές Διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται καθόλου cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie. Στις ακόλουθες σελίδες θα βρείτε εξηγήσεις για το πώς να ρυθμίσετε την επεξεργασία των cookies στους πιο κοινούς περιηγητές:

- Το Windows Internet Explorer της Microsoft  
- Το Windows Internet Explorer Mobile της Microsoft
- Μοζιλα Φαιρφοξ
- Google Chrome για επιτραπέζιους υπολογιστές
- Google Chrome για κινητά
- Apple Safari για επιτραπέζιους υπολογιστές
- Apple Safari για κινητά

Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. 

Google Analytics

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας παρέχει πληροφορίες (στατιστικά, γραφήματα κ.λπ.) σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συνδυαστεί με άλλα δεδομένα της Google σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies της Google και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) Κατεβάστε και εγκαταστήστε το διαθέσιμο πρόσθετο προγράμματος περιήγησης.

Προσαρμοσμένο Κοινό Facebook

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα κοινωνικά πρόσθετα («πρόσθετα») από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ («Facebook»). Τα πρόσθετα επισημαίνονται με ένα λογότυπο του Facebook ή την προσθήκη «Κοινωνικό Πρόσθετο από το Facebook» ή «Facebook Social Plugin». Μια επισκόπηση των πρόσθετων του Facebook και της εμφάνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Εάν καλέσετε έναν από τους ιστότοπούς μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται απευθείας από το Facebook στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει αποκτήσει πρόσβαση στον αντίστοιχο ιστότοπο του ιστότοπού μας, ακόμη και αν δεν έχετε προφίλ στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook αυτή τη στιγμή. Αυτή η πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταδίδεται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε έναν διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει αμέσως την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με το προφίλ σας στο Facebook. Εάν αλληλεπιδράσετε με τα πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει» ή αφήνοντας ένα σχόλιο, αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή του Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιευτούν επίσης στο προφίλ σας στο Facebook και θα εμφανιστούν στους φίλους σας στο Facebook.

Ακόμα και όταν είστε αποσυνδεδεμένοι, το Facebook συλλέγει ανώνυμα δεδομένα μέσω των προσθέτων και ορίζει ένα cookie για εσάς. Εάν συνδεθείτε στο Facebook σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αυτά τα δεδομένα μπορούν να αντιστοιχιστούν στο προφίλ σας.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, μπορούν να βρεθούν στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Εάν δεν θέλετε το Facebook να αντιστοιχίσει άμεσα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας στο προφίλ σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε εντελώς τη φόρτωση των προσθηκών του Facebook με πρόσθετα για τον περιηγητή σας, π.χ. με το "Facebook Blocker".

Επαναστόχευση τρίτων και συλλογή δεδομένων για διαφημιστικά πανό

Στο πλαίσιο της επαναστόχευσης και της διαφήμισης με πανό, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων που τοποθετούν cookies στον ιστότοπό μας. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι πάροχοι:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ; https://www.facebook.com/about/privacy

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια δεδομένων

Η Nutriop Longevity GmbH αποδίδει μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητά σας και λαμβάνει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι σημαντικό για εμάς να συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Με τους ακόλουθους κανονισμούς προστασίας δεδομένων θέλουμε να σας εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Θα πρέπει να ελέγχετε τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων κάθε φορά που επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμφωνείτε με την έκδοση των κανονισμών προστασίας δεδομένων μας που ισχύει κατά την επίσκεψή σας.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας (π.χ. Google Analytics, Facebook, κ.λπ.) στις παρούσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας δεδομένων αντικατοπτρίζουν την κατάσταση γνώσης της Nutriop Longevity GmbH κατά τη στιγμή της συγγραφής. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί οποιωνδήποτε αλλαγών στις πρακτικές αυτών των τρίτων. Παρόλο που οι κανονιστικές διατάξεις προστασίας δεδομένων μας ενημερώνονται περιοδικά, θα πρέπει ωστόσο να ελέγχετε τις τρέχουσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας δεδομένων αυτών των τρίτων πριν χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπούς μας ή να αποτρέψετε την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτούς τους τρίτους (θα βρείτε οδηγίες για το πώς να το κάνετε αυτό στα σχετικά κεφάλαια αυτών των κανονιστικών διατάξεων προστασίας δεδομένων).

Η Nutriop Longevity GmbH τηρεί τις νομοθετικές διατάξεις του ελβετικού νόμου περί προστασίας δεδομένων, ιδίως τις διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (DSG), του Κανονισμού για τον Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (VDSG) και του Νόμου περί Τηλεπικοινωνιών (TCA).

Αυτόματα αποθηκευμένες πληροφορίες (αρχεία καταγραφής)

Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποθηκεύονται αυτόματα πληροφορίες που δεν μας επιτρέπουν να εξάγουμε άμεσα συμπεράσματα για το άτομό σας, όπως το όνομα του παρόχου Internet (ενδεχομένως σε συνδυασμό με το όνομα της εταιρείας σας αν πρόκειται για εταιρικό δίκτυο), τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως, τις πληροφορίες που αναζητάτε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, καθώς και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται και την έκδοση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αξιολογούνται ανώνυμα. Εξυπηρετούν αποκλειστικά τον σκοπό της βελτίωσης της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων μας. Σε καμία περίπτωση, οι πληροφορίες που συλλέγονται και αξιολογούνται με αυτόν τον τρόπο δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

Ιδιοκτήτης της συλλογής δεδομένων

Ο ιδιοκτήτης της συλλογής δεδομένων Nutriop Longevity GmbH, Rathausstrasse 14, #1557, 6340 Baar, Ελβετία. 

Ασφάλεια Δεδομένων

α.) Προφυλάξεις Ασφαλείας
Η Nutriop Longevity GmbH λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στα συστήματα της Nutriop Longevity GmbH από τους ακόλουθους κινδύνους ιδιαιτέρως:

μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία καταστροφή, τυχαία απώλεια, τεχνική αποτυχία, παραχάραξη, κλοπή, υπεξαίρεση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αντιγραφή, πρόσβαση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χειραγώγηση. Κατά την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, η Nutriop Longevity GmbH διασφαλίζει επίσης ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται και είναι ασφαλή.

Ειδικότερα, η Nutriop Longevity GmbH χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL (Secure Socket Layer) ως πρότυπο μέτρο ασφαλείας. Εάν κάνετε μια παραγγελία για αγαθά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προσωπικά δεδομένα θα μεταδοθούν σε εμάς. Η διαδικασία SSL προστατεύει τα δεδομένα που ένας πελάτης στέλνει στον διακομιστή μιας εταιρείας μέσω του Διαδικτύου. Το SSL παρέχει τριπλή προστασία.

Οι καταχωρήσεις που θα μεταδοθούν είναι κρυπτογραφημένες;
Εξασφαλίζεται ότι η φόρμα αποστέλλεται πίσω μόνο στον διακομιστή από τον οποίο ανοίχθηκε· και
Ελέγχεται αν τα δεδομένα φτάνουν στον αντίστοιχο παραλήπτη τους πλήρως και αμετάβλητα.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις περιοχές που προστατεύονται με SSL από το σύμβολο κλειδώματος στον περιηγητή σας. Οι ασφαλείς συνδέσεις είναι συνήθως αναγνωρίσιμες από τη διεύθυνσή τους, η οποία ξεκινά με "https://". Εάν κάνετε διπλό κλικ στο σύμβολο κλειδώματος, θα λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλείας.

β.) Αναφορά σε γενικούς κινδύνους
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το Διαδίκτυο γενικά δεν θεωρείται ασφαλές περιβάλλον και τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι προσβάσιμα από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη αυτών των δεδομένων, σε αλλαγές στο περιεχόμενο των πληροφοριών ή σε τεχνικές βλάβες. Παρά τις εκτενείς τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας, τα δεδομένα μπορεί να χαθούν ή να υποκλαπούν και/ή να χειραγωγηθούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ως χρήστης, είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με αυτό. Εάν μας στείλετε εμπιστευτικές πληροφορίες, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Εάν το θεωρείτε κατάλληλο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός ασφαλούς καναλιού μετάδοσης δεδομένων αντί μέσω του Διαδικτύου.
 
γ.) Δημόσιες Συνεισφορές
Οι δημόσια παρεχόμενες συνεισφορές σε οποιαδήποτε φόρουμ συζητήσεων ή βιβλία επισκεπτών που λειτουργούν από εμάς στις ιστοσελίδες μας είναι προσβάσιμες σε όλους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις Συνεισφορές σας πριν από τη δημοσίευση για να διασφαλίσετε ότι δεν περιέχουν πληροφορίες που δεν προορίζονται για το κοινό. Πρέπει να υπολογίζετε ότι οι συνεισφορές σας θα καταγραφούν σε μηχανές αναζήτησης, για παράδειγμα, και θα είναι προσβάσιμες παγκοσμίως ακόμη και χωρίς συγκεκριμένη πρόσβαση στην προσφορά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το αν και σε ποιο βαθμό τέτοιες καταχωρήσεις αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή διαδίδονται από τρίτους.
 
δ.) Επιβλαβή συστατικά
Η Nutriop Longevity GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα της και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Επιπλέον, η Nutriop Longevity GmbH απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για χειραγώγηση του συστήματος πληροφορικής του χρήστη του Διαδικτύου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η Nutriop Longevity GmbH επισημαίνει ρητά τον κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων hacking.

Για την καταπολέμηση των ιών, συνιστούμε τη χρήση τρεχουσών εκδόσεων προγραμμάτων περιήγησης και την εγκατάσταση συνεχώς ενημερωμένου λογισμικού κατά των ιών. Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγετε το άνοιγμα e-mail άγνωστης προέλευσης και απροσδόκητων συνημμένων σε ένα e-mail.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς.

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε για εσάς και να ζητήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης). Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα και μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής). Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίρρησης). Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να τα μεταδώσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα φορητότητας).

Τα δικαιώματά σας μπορούν να περιοριστούν στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο ή λόγω υπερισχύοντων ιδίων ή τρίτων συμφερόντων. Ειδικότερα, τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύσουμε λόγω νομικών υποχρεώσεων αποθήκευσης θα αποκλειστούν αντί να διαγραφούν, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση:

Nutriop Longevity GmbH
Rathausstrasse 14, #1557,

6340 Μπαρ, Ελβετία. 
διαχειριστής @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι ιστοσελίδες μας και το περιεχόμενό τους μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου των εξωτερικών ιστοσελίδων που μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω αυτών των συνδέσμων. Παρακαλούμε ενημερωθείτε εκεί σχετικά με την προστασία δεδομένων αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων.

 

ΑΠΟ:
Αποτύπωμα & Προστασία Δεδομένων


Αποτύπωμα

Nutriop Longevity GmbH

Οδός Δημαρχείου 14, #1557,

6340 Μπαρ, Ελβετία. 

διαχειριστής @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com Commercial
μητρώο: CHE-220.768.909 (απόσπασμα), CHE-220.768.909 MWST (ΦΠΑ)


ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α.) Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Η Nutriop Longevity GmbH συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς ή προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή στο πλαίσιο της υπόλοιπης επικοινωνίας σας μαζί μας, όπως για παράδειγμα:

Προσωπικά δεδομένα:

Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση (Διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης)
Αριθμός(οί) τηλεφώνου
Ημερομηνία γέννησης και ηλικία
Φύλο
Προτίμηση(-εις) γλώσσας
Πληροφορίες λογαριασμού πελάτη

Πληροφορίες παραγγελίας και πληρωμής:

Πληροφορίες πιστωτικών καρτών και λογαριασμών
Πληροφορίες καλαθιού αγορών (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας παραγγελίας, της ώρας παραγγελίας, του είδους, της ποσότητας και της αξίας των παραγγελθέντων αγαθών, του καλαθιού αγορών, του εγκαταλελειμμένου καλαθιού, του ιστορικού παραγγελιών, κ.λπ.)
Πληροφορίες πληρωμής (χρησιμοποιούμενα μέσα πληρωμής, τόπος πληρωμής, ημερομηνία τιμολογίου, συμπεριφορά πληρωμής, πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαδικασίες υπενθύμισης και είσπραξης, κ.λπ.)
Πληροφορίες σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία, τις διαφημίσεις κ.λπ. που έχετε εγγραφεί.
Πληροφορίες λογαριασμού πελάτη (μπορείτε να λάβετε μια επισκόπηση των πληροφοριών του λογαριασμού πελάτη στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» του ηλεκτρονικού καταστήματος)
Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών (επικοινωνίες, παράπονα, επιστροφές, κ.λπ.)
Πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών (επαφές, αιτήματα, αλληλεπιδράσεις με το helpdesk)

Πληροφορίες ειδικές για τη χρήση:

Διεύθυνση IP των τεχνικών σας συσκευών;
Δεδομένα χρήσης που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (όπως για παράδειγμα η συχνότητα και η διάρκεια των επισκέψεων, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψης, οι προτιμώμενες ρυθμίσεις, οι όροι αναζήτησης και τα αποτελέσματα, κ.λπ.)
ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της επιχειρηματικής σχέσης ή την απάντηση σε ένα αίτημα. Η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει επίσης την απόκτηση, αποθήκευση, χρήση, τροποποίηση, διαβίβαση, αρχειοθέτηση και καταστροφή των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων.

β.) Σε τι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Η Nutriop Longevity GmbH μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που εξηγούνται παρακάτω. Η επεξεργασία πραγματοποιείται στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Αρχικά, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης συμβάσεων και παραγγελιών, όπως για παράδειγμα την αποστολή επιβεβαιώσεων παραγγελίας ή ειδοποιήσεων αποστολής καθώς και την υπόλοιπη απαραίτητη επικοινωνία στο πλαίσιο της διαχείρισης συμβάσεων και παραγγελιών, την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων σε εσάς, την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση αλλαγών προσφορών, καθυστερήσεων ή αδυναμίας παράδοσης, τη διεκπεραίωση πληρωμών, την επεξεργασία αιτημάτων από μέρους σας, την επεξεργασία παραπόνων, επιστροφών, περιπτώσεων εγγύησης, την παροχή και εξασφάλιση υπηρεσιών πελατών, την αποστολή αιτημάτων αξιολόγησης σε εσάς μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης ή της εκπλήρωσης της σύμβασης προς εσάς, καθώς και για την πραγματοποίηση όλων των άλλων πιθανών ενεργειών της Nutriop Longevity GmbH για σκοπούς διαχείρισης συμβάσεων ή παραγγελιών.

Επιπλέον, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η αποστολή ενημερωτικών δελτίων, διαφημίσεων, πληροφοριών σχετικά με ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες της Nutriop Longevity GmbH κ.λπ., η επικοινωνία μαζί σας μέσω διαφόρων καναλιών για την ενημέρωσή σας σχετικά με υπάρχουσες ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες, διαφημίσεις κ.λπ., η διεξαγωγή διαγωνισμών και κληρώσεων, η παροχή και διεξαγωγή προγραμμάτων επιβράβευσης για πιστούς πελάτες, η δημιουργία προφίλ χρηστών με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή της προσφοράς μας και των υπηρεσιών μας σε εσάς καθώς και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, προσφορών, διαγωνισμών και κληρώσεων κ.λπ., καθώς και όλες τις άλλες πιθανές ενέργειες και μέτρα που θα λάβει η Nutriop Longevity GmbH στο πλαίσιο του μάρκετινγκ στο μέλλον.

Επιπλέον, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης πελατών καθώς και έρευνας και ανάλυσης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται, για παράδειγμα, αξιολογήσεις της αγοραστικής συμπεριφοράς γενικά καθώς και εξατομικευμένες στον ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και αξιολογήσεις της συμπεριφοράς των χρηστών.

Τελικά, η Nutriop Longevity GmbH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σχετικά με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 
γ.) Σε ποιον κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της Nutriop Longevity GmbH και των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε εξωτερικούς τρίτους ως παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα αλλά όχι αποκλειστικά, τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας, την αποστολή αγαθών ή πληροφοριών (π.χ. ενημερωτικό δελτίο) σε εσάς, τη διεκπεραίωση διαγωνισμών, την παροχή ενός διαδικτυακού γραφείου εξυπηρέτησης πελατών διαθέσιμου όλο το εικοσιτετράωρο (Zendesk). Τέτοιοι εξωτερικοί τρίτοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζουμε σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουμε μαζί τους και εντός των σκοπών που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία προστασίας δεδομένων. Στο βαθμό που είμαστε νομικά ή δικαστικά υποχρεωμένοι, θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε αρμόδιες αρχές. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν στο εξωτερικό (ακόμη και σε χώρες χωρίς νομοθεσία που να διασφαλίζει επαρκή προστασία δεδομένων) στο πλαίσιο των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών από συνδεδεμένες εταιρείες ή από εξωτερικούς τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για τη Nutriop Longevity GmbH. Η Nutriop Longevity GmbH λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται, ασφαλίζονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

δ.) Διεθνής μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Υπό ορισμένες συνθήκες, είναι επίσης απαραίτητο η Nutriop Longevity GmbH να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της Ελβετίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τις λεγόμενες τρίτες χώρες. Τέτοιες μεταβιβάσεις σε τρίτες χώρες μπορούν να περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στις ενότητες β.) και γ) αυτών των πολιτικών απορρήτου. Αυτές οι πολιτικές απορρήτου ισχύουν ακόμη και όταν μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες όπου επικρατεί διαφορετικό επίπεδο προστασίας δεδομένων από αυτό της χώρας διαμονής σας. Κάθε μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο με τη γνώση σας και, εφόσον απαιτείται, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Κάθε μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες των οποίων η προστασία δεδομένων δεν αναγνωρίζεται ως επαρκής από τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφόρησης (EDÖB) ή για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας σχετικά με το επίπεδο προστασίας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, πραγματοποιείται βάσει συμβατικών συμφωνιών, όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσαρμόζονται σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο ή το πρότυπο σύμβασης για την εξωτερική ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων στο εξωτερικό που δημοσιεύεται από τον EDÖB στην ιστοσελίδα του, ή άλλες εγγυήσεις που συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
 
ε.) Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Καταρχήν, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, το αργότερο όμως μετά από 10 χρόνια. Ωστόσο, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νομικών διατάξεων να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, δεν διαγράφουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς περαιτέρω διαδικασία όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας στο μέλλον. Για να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, η Nutriop Longevity GmbH τηρεί αρχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες για άτομα που δεν επιθυμούν να επικοινωνηθούν ξανά στο μέλλον. Θεωρούμε το αντίστοιχο αίτημά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση τέτοιων αρχείων, εκτός αν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

στ.) Επικοινωνία μέσω SMS και χρήση δεδομένων

Η Nutriop Longevity GmbH μπορεί να στείλει SMS μηνύματα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, επιβεβαιώσεις παραγγελιών, ειδοποιήσεις αποστολής, υπενθυμίσεις, προωθητικές προσφορές και υποστήριξη πελατών. Παρέχοντας τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και συμφωνώντας να λαμβάνετε SMS μηνύματα, κατανοείτε και αποδέχεστε τα εξής:

 • Συναίνεση για τη λήψη μηνυμάτων SMS: Συμφωνείτε ρητά να λαμβάνετε μηνύματα SMS από την Nutriop Longevity GmbH σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η συναίνεσή σας δεν αποτελεί προϋπόθεση για αγορά ή υπηρεσία.
 • Συχνότητα των μηνυμάτων: Η συχνότητα των SMS μηνυμάτων μπορεί να διαφέρει. Προσπαθούμε να περιορίσουμε την επικοινωνία μέσω SMS σε ένα σχετικό και πολύτιμο επίπεδο.
 • Τέλη παρόχου κινητής τηλεφωνίας: Ενδέχεται να ισχύουν τυπικές χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων για SMS. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από το πρόγραμμά σας με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η Nutriop Longevity GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τα έξοδα μηνυμάτων ή δεδομένων που μπορεί να προκύψουν.
 • Αποχώρηση: Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη SMS από την Nutriop Longevity GmbH οποιαδήποτε στιγμή, απαντώντας με STOP σε ένα ληφθέν μήνυμα. Μετά την αποχώρηση, ενδέχεται να λάβετε ακόμη ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει το αίτημα αποχώρησής σας.
 • Χρήση δεδομένων και προστασία προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω επικοινωνίας SMS χρησιμοποιούνται και προστατεύονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του αριθμού κινητού σας για τους αναφερόμενους σκοπούς και την κοινοποίηση σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας SMS.
 • Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων: Όπως αναφέρεται στην ενότητα δ.), η επικοινωνία μέσω SMS μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός της δικαιοδοσίας σας. Η Nutriop Longevity GmbH λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Με τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία μέσω SMS, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτούς τους όρους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρεώσεων δεδομένων και επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επικοινωνία μέσω SMS από την Nutriop Longevity GmbH, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο admin@nutrioplongevity.com.


Μπισκότα

Τα cookies βοηθούν σε πολλούς τομείς να κάνουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο εύκολη, ευχάριστη και ουσιαστική. Τα cookies είναι αρχεία πληροφοριών που ο φυλλομετρητής σας αποθηκεύει αυτόματα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 

Χρησιμοποιούμε cookies, για παράδειγμα, για να σας προσφέρουμε τη λειτουργία καλαθιού αγορών σε πολλές σελίδες και για να αποθηκεύσουμε προσωρινά τις εισαγωγές σας κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας στον ιστότοπο, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλάβετε την εισαγωγή όταν επισκέπτεστε μια άλλη υποσελίδα. Τα cookies ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουν ως εγγεγραμμένο χρήστη μετά την εγγραφή σας στον ιστότοπο, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά όταν επισκέπτεστε μια άλλη υποσελίδα.

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε εξηγήσεις για το πώς να διαμορφώσετε την επεξεργασία των cookies στους πιο δημοφιλείς περιηγητές:

- Microsofts Windows Internet Explorer 
- Microsofts Windows Internet Explorer Mobile
- Μοζιλα Φαιρφοξ
- Google Chrome για επιτραπέζιους υπολογιστές
- Google Chrome για κινητά
- Apple Safari για επιτραπέζιους υπολογιστές
- Apple Safari για κινητά

Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει στο να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. 
 
Google Analytics

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας παρέχει πληροφορίες (στατιστικά, γραφήματα κ.λπ.) σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας συνήθως μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου της Google κατά τον χρόνο αυτής της δήλωσης απορρήτου. Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies της Google και σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 
Προσαρμοσμένο Κοινό Facebook

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα Social Plugins («Πρόσθετα») του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Τα Πρόσθετα επισημαίνονται με ένα λογότυπο του Facebook ή την ένδειξη «Κοινωνικό Πρόσθετο από το Facebook» ή «Facebook Social Plugin». Μια επισκόπηση των Πρόσθετων του Facebook και της εμφάνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες μας που περιέχει ένα τέτοιο plugin, ο περιηγητής σας δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται απευθείας από το Facebook στον περιηγητή σας και ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι ο περιηγητής σας έχει επισκεφθεί την αντίστοιχη ιστοσελίδα της διαδικτυακής παρουσίας μας, ακόμη και αν δεν έχετε προφίλ στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook εκείνη τη στιγμή. Αυτή η πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταφέρεται απευθείας από τον περιηγητή σας σε έναν διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας απευθείας στο προφίλ σας στο Facebook. Εάν αλληλεπιδράτε με τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί «Μου αρέσει» ή αφήνοντας ένα σχόλιο, αυτές οι πληροφορίες θα μεταφερθούν επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή του Facebook και θα αποθηκευτούν εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιευτούν επίσης στο προφίλ σας στο Facebook και θα εμφανιστούν στους φίλους σας στο Facebook.

Ακόμη και όταν είστε αποσυνδεδεμένοι, το Facebook συλλέγει ανώνυμα δεδομένα μέσω των προσθέτων και σας τοποθετεί ένα cookie. Αυτά τα δεδομένα μπορούν, εφόσον συνδεθείτε αργότερα στο Facebook, να συσχετιστούν με το προφίλ σας.

Σκοπός και έκταση της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στις πληροφορίες απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Εάν δεν επιθυμείτε το Facebook να συσχετίζει άμεσα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ιστοσελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε πλήρως τη φόρτωση των προσθηκών του Facebook με πρόσθετα για τον περιηγητή σας, π.χ. με το "Facebook Blocker".

Επαναστόχευση και συλλογή δεδομένων από τρίτους για διαφημιστικά πανό

Στο πλαίσιο του επαναληπτικού μάρκετινγκ και της διαφήμισης με πανό, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων που τοποθετούν cookies στην ιστοσελίδα μας. Πρόκειται για τους ακόλουθους παρόχους:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ; https://www.facebook.com/about/privacy

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια δεδομένων

Η Nutriop Longevity GmbH δίνει μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητά σας και λαμβάνει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι σημαντικό για εμάς να συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Με τις παρακάτω διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, θέλουμε να σας εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Οι παρούσες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να τροποποιούνται από εμάς κατά καιρούς. Θα πρέπει να ελέγχετε τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμφωνείτε με την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο της επίσκεψής σας.

Οι υποδείξεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας (π.χ. Google Analytics, Facebook, κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου αντικατοπτρίζουν το επίπεδο γνώσης της Nutriop Longevity GmbH κατά τον χρόνο σύνταξης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε τυχόν αλλαγές στις πρακτικές αυτών των τρίτων. Παρόλο που η πολιτική απορρήτου μας προσαρμόζεται περιοδικά, θα πρέπει να ελέγχετε τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων πριν από τη χρήση των ιστοσελίδων μας ή να αποτρέψετε την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτούς τους τρίτους (οδηγίες για αυτό θα βρείτε στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας πολιτικής απορρήτου).

Η Nutriop Longevity GmbH τηρεί τις νομικές διατάξεις της ελβετικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως τις διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων (DSG), του Κανονισμού για τον Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (VDSG) και του Νόμου περί Τηλεπικοινωνιών (FMG).

Αυτόματα αποθηκευμένες πληροφορίες (αρχεία καταγραφής)

Κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποθηκεύονται αυτόματα πληροφορίες που δεν επιτρέπουν άμεσες συμπεράσματα για το άτομό σας, όπως το όνομα του παρόχου διαδικτύου (ενδεχομένως σε συνδυασμό με το όνομα της εταιρείας σας, εάν πρόκειται για εταιρικά δίκτυα), η ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως, οι πληροφορίες που αναζητήσατε στην ιστοσελίδα μας, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, καθώς και το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Η συλλογή και η αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών πραγματοποιούνται σε ανωνυμοποιημένη μορφή. Χρησιμεύουν αποκλειστικά για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων μας. Η διαβίβαση των έτσι συλλεγμένων και αξιολογημένων πληροφοριών σε τρίτους αποκλείεται σε κάθε περίπτωση.

Κάτοχος της συλλογής δεδομένων

Ο κάτοχος της συλλογής δεδομένων Nutriop Longevity GmbH, Staldenhof 17, 6014 Λουκέρνη.

Ασφάλεια δεδομένων

α.) Μέτρα ασφαλείας

Η Nutriop Longevity GmbH λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στα συστήματα της Nutriop Longevity GmbH ιδίως από τους ακόλουθους κινδύνους:

μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία καταστροφή, τυχαία απώλεια, τεχνικά σφάλματα, πλαστογραφία, κλοπή, παράνομη χρήση καθώς και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αντιγραφή, πρόσβαση ή άλλες μη εξουσιοδοτημένες επεξεργασίες. Ακόμα και κατά την ανακοίνωση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η Nutriop Longevity GmbH διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η Nutriop Longevity GmbH χρησιμοποιεί ως μέτρο ασφαλείας τυπικά την κρυπτογράφηση SSL (Secure-Socket-Layer). Όταν κάνετε μια παραγγελία προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε εμάς. Με τη διαδικασία SSL προστατεύονται τα δεδομένα που ένας πελάτης στέλνει μέσω του Διαδικτύου στον διακομιστή μιας επιχείρησης. Το SSL παρέχει τριπλή προστασία.

Τα δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν θα κρυπτογραφηθούν;
Είναι εξασφαλισμένο ότι η φόρμα θα επιστραφεί μόνο στον διακομιστή από τον οποίο άνοιξε· και
Ελέγχεται αν τα δεδομένα φτάνουν πλήρη και αμετάβλητα στον αντίστοιχο παραλήπτη τους.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις περιοχές που προστατεύονται με SSL από το σύμβολο κλειδαριάς στον περιηγητή σας. Οι ασφαλείς συνδέσεις αναγνωρίζονται συνήθως από τη διεύθυνσή σας, η οποία ξεκινά με "https://". Εάν κάνετε διπλό κλικ στο σύμβολο της κλειδαριάς, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλείας.
 
β.) Αναφορά στους γενικούς κινδύνους

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το διαδίκτυο γενικά δεν θεωρείται ασφαλές περιβάλλον και τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου μπορεί να είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη αυτών των δεδομένων, στην αλλαγή του περιεχομένου των πληροφοριών ή σε τεχνικές δυσλειτουργίες. Παρά τα εκτεταμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα ή να υποκλαπούν και/ή να παραποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Εναπόκειται σε εσάς ως χρήστη να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Εάν μας στείλετε εμπιστευτικές πληροφορίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας παρακαλούμε, εάν το κρίνετε σκόπιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός ασφαλούς καναλιού μετάδοσης δεδομένων αντί μέσω διαδικτύου.
 
γ.) Δημόσιες συνεισφορές

Δημόσια αναρτημένες συνεισφορές σε φόρουμ συζητήσεων ή βιβλία επισκεπτών που ενδεχομένως διαχειριζόμαστε στις ιστοσελίδες μας είναι προσβάσιμες από όλους. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τις συνεισφορές σας πριν τη δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν πληροφορίες που δεν προορίζονται για το κοινό. Πρέπει να υπολογίζετε ότι οι συνεισφορές σας, π.χ. μπορεί να καταγραφούν από μηχανές αναζήτησης και να είναι προσβάσιμες παγκοσμίως χωρίς συγκεκριμένη πρόσβαση στην προσφορά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να αναλάβουμε ευθύνη για το αν και σε ποιο βαθμό τέτοιες καταχωρήσεις αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή διαδίδονται από τρίτους.
 
δ.) Επιβλαβή συστατικά

Η Nutriop Longevity GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα της και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της πρόσβασης στην ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Επιπλέον, η Nutriop Longevity GmbH αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν χειραγώγηση του συστήματος πληροφορικής του χρήστη του διαδικτύου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η Nutriop Longevity GmbH επισημαίνει ρητά τον κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων hacking.

Για την καταπολέμηση των ιών, συνιστάται η χρήση ενημερωμένων εκδόσεων προγραμμάτων περιήγησης καθώς και η εγκατάσταση συνεχώς ενημερωμένου λογισμικού κατά των ιών. Θα πρέπει να αποφεύγεται το άνοιγμα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άγνωστης προέλευσης και μη αναμενόμενων συνημμένων αρχείων.
 
Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς.

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε για εσάς και μπορείτε να ζητήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης). Έχετε επίσης το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και μπορείτε να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας (δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής). Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων και να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίρρησης). Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα φορητότητας).

Τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιοριστούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο λόγω υπερισχύοντος ιδίου ή τρίτου συμφέροντος. Ειδικότερα, τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύσουμε λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης θα αποκλειστούν αντί να διαγραφούν, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς.

Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση:

Nutriop Longevity GmbH
Rathausstrasse 14, #1557,

6340 Μπαρ, Ελβετία. 
διαχειριστής @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com 

+41 (0)61 51 00034

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Οι ιστοσελίδες μας και το περιεχόμενό τους μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ρυθμίσεις απορρήτου σε εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω αυτών των συνδέσμων. Παρακαλούμε ενημερωθείτε εκεί για την πολιτική απορρήτου αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων.

Προστέθηκε στο καλάθι!
Ξοδέψτε $x για να ξεκλειδώσετε δωρεάν αποστολή Δωρεάν αποστολή όταν παραγγείλετε πάνω από XX Έχετε πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή Ξοδέψτε $x για να ξεκλειδώσετε δωρεάν αποστολή Έχετε επιτύχει δωρεάν αποστολή Δωρεάν Αποστολή Για Πάνω Από $x προς Δωρεάν Αποστολή Για Παραγγελίες Άνω των $x προς You Have Achieved Free Shipping Δωρεάν αποστολή όταν παραγγείλετε πάνω από XX Έχετε πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή