Pravidla a podmínky – Nutriop Longevity
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Pravidla a podmínky

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

CS: Současné všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou základem objednávky od Nutriop Longevity GmbH. Pro každou objednávku platí aktuální všeobecné obchodní a dodací podmínky. Ty může Nutriop Longevity GmbH kdykoli upravit. Nutriop Longevity GmbH je švýcarská společnost se sídlem v Basileji. Místo jurisdikce je Zug, Švýcarsko. Všechny objednávky od Nutriop Longevity GmbH podléhají švýcarskému právu.

 

CS: Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou základem pro objednávku od Nutriop Longevity GmbH. Pro každou objednávku platí aktuální všeobecné obchodní a dodací podmínky. Ty může Nutriop Longevity GmbH kdykoli upravit. Nutriop Longevity GmbH je švýcarská společnost se sídlem v Basileji. Místem jurisdikce je Zug, Švýcarsko. Všechny objednávky od Nutriop Longevity GmbH podléhají švýcarskému právu.

 

V:

Ochrana osobních údajů
-
Nutriop Longevity GmbH používá jí svěřená data s ohledem na zákazníka (dále jen zákazník). Zákaznická data nebudou prodávána, pronajímána, půjčována ani předávána cizím osobám.

 

Z:

Ochrana dat
-
Nutriop Longevity GmbH používá data, která jí byla svěřena, pokud jde o zákazníka (dále jen zákazník). Zákaznická data nebudou prodávána, pronajímána, půjčována ani sdílena s externími stranami.

 

V:

Hlavní zásady
- Nutriop Longevity GmbH dělá vše pro to, aby svým zákazníkům dodávala pouze produkty nejvyšší kvality od známých výrobců. Naší prioritou je spokojenost našich zákazníků a naším cílem je poskytovat našim zákazníkům vynikající služby za vynikající cenu.

 

Z:

Pokyny
- Nutriop Longevity GmbH dělá vše pro to, aby svým zákazníkům dodávala pouze ty nejkvalitnější produkty od známých výrobců. Naší prioritou je spokojenost zákazníka a naším cílem je poskytovat našim zákazníkům vynikající služby za vynikající cenu.

 

V:

Platební podmínky
– Platba se provádí fakturou, kreditní kartou, TWINT a Paypal.
- Při platbě kreditní kartou bude částka z účtu zákazníka odepsána při zadání objednávky, pokud není dohodnuto jinak. 
- Započtení proti pohledávkám zákazníka, které nejsou uznány nebo nebyly právně zjištěny, je vyloučeno.
- Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že nároky jsou založeny na stejném smluvním vztahu.

 

Z:

Platební podmínky

- Platba se provádí fakturou, kreditní kartou, TWINT a Paypal.
- Při platbě kreditní kartou bude částka z účtu zákazníka odepsána při zadání objednávky, pokud není dohodnuto jinak. 
- Započtení proti neuznaným nebo právně nezřízeným protinárokům zákazníka je vyloučeno.
- Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že nároky jsou založeny na stejném smluvním vztahu.

 

V:

Záruka a záruka
- Nutriop Longevity GmbH neposkytuje na své produkty žádnou záruku, která přesahuje záruku.

 

Z:

- Záruka a záruka
Nutriop Longevity GmbH neposkytuje na své produkty žádnou záruku, která přesahuje záruku.

 

V:

Objednávky
-
Aby byla zaručena ochrana dat, společnost Nutriop Longevity GmbH nepřijímá žádné platby kreditní kartou prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo faxu.

- Nutriop Longevity GmbH si vyhrazuje právo omezit množství u velkých objednávek.

- V případě objednávky hosta může zákazník nakupovat zboží jako host, přičemž pro pozdější objednávku musí být zákaznická data zadána znovu. Kromě toho mohou hostující zákazníci objednávat pouze proti platbě předem, kreditní kartou nebo PayPal.

 

Z:

Objednat
- Aby byla zajištěna ochrana dat, společnost Nutriop Longevity GmbH nepřijímá platby kreditní kartou prostřednictvím telefonu, e-mailu a faxu.

- Nutriop Longevity GmbH si vyhrazuje právo omezit množství u velkých objednávek.

- S objednávkou hosta může zákazník nakupovat zboží jako host, i když údaje o zákazníkovi musí být pro další objednávku zadány znovu. Kromě toho mohou hosté objednávat pouze za platbu předem, kreditní kartou nebo Paypal.

 

CS:
Nabídka a uzavření smlouvy
- Prezentace produktů [in the online shop] nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu zákazníkovi k závazné objednávce (nabídka k uzavření smlouva).
- Kliknutím na tlačítko objednat zákazník závazně objedná produkty uvedené na stránce objednávky.
- Ihned po obdržení objednávky Nutriop Longevity GmbH potvrdí přijetí objednávky e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy Nutriop Longevity GmbH potvrdí odeslání zboží e-mailem (potvrzením objednávky nebo odeslání) nebo nejpozději při dodání zboží.

- Obrázky produktů se mohou lišit. Při zobrazování barevných čoček je třeba vždy brát v úvahu zejména vlastní barvu očí.

 

Z:

Nabídka a uzavření smlouvy
- Prezentace produktů [im Online-Shop] nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu zákazníkovi k závazné objednávce (nabídka k uzavření smlouvy).
- Kliknutím na tlačítko objednat zákazník závazně objedná produkty uvedené na stránce objednávky.
- Ihned po obdržení objednávky Nutriop Longevity GmbH potvrdí přijetí objednávky e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy Nutriop Longevity GmbH potvrdí odeslání zboží e-mailem (potvrzením objednávky nebo odeslání) nebo nejpozději při dodání zboží.

- Obrázky produktů se mohou lišit. Při zobrazování barevných čoček je třeba vždy brát v úvahu zejména vlastní barvu očí.

 

V:

Změny / Dostupnost
- Změny cen a změny objednávky a dodacích podmínek zůstávají vyhrazeny. Nutriop Longevity GmbH se snaží udržovat poskytovaný obrazový materiál a podrobné informace co nejaktuálnější, ale změny mohou nastat bez předchozího upozornění.
- Změny sortimentu lze provádět kdykoli. Nutriop Longevity GmbH se snaží dodat produkty zákazníkovi v uvedené dodací lhůtě. Pokud dojde k překročení dodací lhůty nebo produkt již není v této podobě dostupný, bude zákazník informován. V takovém případě si Nutriop Longevity GmbH vyhrazuje právo zrušit objednávku. Zákazník nemá nárok na náhradu, pokud nabízený nebo objednaný produkt nemůže být doručen.
- Pokud si zákazník objedná více produktů, ale jeden z nich již není dostupný, celá objednávka se nepovažuje za zrušenou.

 

Z:

Změny/Dostupnost

- Změny cen a změny objednávkových a dodacích podmínek zůstávají vyhrazeny. Nutriop Longevity GmbH se snaží udržovat poskytnuté obrázky a podrobné informace co nejaktuálnější, ale změny mohou nastat bez předchozího upozornění.

- Změny rozsahu mohou nastat kdykoli. Nutriop Longevity GmbH se snaží dodat produkty zákazníkovi v uvedené dodací lhůtě. V případě překročení dodací lhůty nebo v případě nedostupnosti produktu v této podobě bude zákazník informován. Nutriop Longevity GmbH si v takovém případě vyhrazuje právo zrušit objednávku. Zákazník nemá nárok na náhradu v případě nedostupnosti nabízeného nebo objednaného produktu.
- Pokud si zákazník objedná několik produktů, ale jeden z nich již není dostupný, celá objednávka se nepovažuje za zrušenou.

 

V:

potvrzení
Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že:

- V případě stížností z používání výrobku by měl výrobek okamžitě přestat používat a nechat jej neprodleně vyšetřit odborníkem (lékařem, lékárníkem apod.).
- Před použitím produktu si pečlivě prostuduje příbalovou informaci (k dispozici také online) a v případě nejasností nebo dotazů se obrátí na odborníka, jako je lékař nebo lékárník.
- Nutriop Longevity GmbH nebude stíhán za jakékoli komplikace, stížnosti, jiné problémy, které se objevily, nároky z odpovědnosti za výrobek a bude kontaktovat přímo a výhradně výrobce produktu.  
- Všechny informace podal pravdivě.


Z:

potvrzení
Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že:

 

- Pokud se při používání výrobku objeví jakékoli nepohodlí, měl by okamžitě přestat používat nebo přípravek používat a být okamžitě vyšetřen specialistou (lékařem, lékárníkem atd.).

- Před použitím přípravku si pečlivě prostuduje příbalový leták (k dispozici i online) a v případě nejasností nebo dotazů se obrátí na odborníka jako je lékař, lékárník apod.

- Nutriop Longevity GmbH nebude odpovědná za žádné komplikace, stížnosti, jiné problémy, které se vyskytnou, nebo nároky z odpovědnosti za výrobek a bude kontaktovat přímo a výhradně výrobce produktu.  

- Všechny informace poskytl pravdivě.

 

V:

Čas doručení
- Dodací lhůta je uložena individuálně pro každou položku.
Nutriop Longevity GmbH se snaží zkrátit uvedené dodací lhůty, ale nemůže zaručit dodržení dodací lhůty.
- Pokud je objednávka provedena s položkami, které mají různé dodací lhůty, bude dodávka provedena jako kompletní zásilka. V naléhavých případech lze písemně nebo telefonicky požádat o dílčí dodávky. V tomto případě si vyhrazujeme právo uhradit dodatečné náklady.

 

Z:

čas doručení
- Dodací lhůta je uložena individuálně pro každou položku.
Kanela AG se snaží dodržet stanovené dodací lhůty, ale nemůže zaručit dodržení dodací lhůty.
- Pokud je objednávka zadána s položkami, které mají různé dodací lhůty, bude dodávka provedena jako kompletní zásilka. V naléhavých případech lze písemně nebo telefonicky požádat o dílčí dodávky. V tomto případě zůstávají dodatečné náklady vyhrazeny.

 

 

 

A: ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
CS: ODPOVĚDNOST

V:
1. OBSAH ONLINE NABÍDKY
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách. Nároky na ručení vůči autorovi těchto stránek týkající se hmotných nebo nehmotných škod a způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo nesprávnými a neúplnými informacemi jsou vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelnou chybu na straně autora nebo hrubou nedbalost dostupný. Všechny nabídky jsou bezplatné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo odstraňovat části svých stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či úplně přerušit publikování.

Z: 

1. OBSAH ONLINE NABÍDKY
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací uvedených na těchto stránkách. Nároky na ručení vůči autorovi těchto stránek, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo nesprávných a neúplných informací, jsou obecně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelné úmyslné nebo hrubé zanedbání ze strany autora. Všechny nabídky jsou bezplatné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části svých stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo dočasně či úplně zastavit publikování.


V:
2. ODKAZY A HYPERODKAZY
Povinnost ručení za přímé nebo nepřímé odkazy na externí webové stránky ("odkazy"), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by vstoupila v platnost pouze v případě, že by byl autor seznámen s obsahem a bylo by to technicky proveditelné a rozumné. používat webové stránky předcházet případům nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že na odkazovaných stránkách nebyl v době vytvoření odkazů rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný nebo budoucí design, prezentovaný obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se autor distancuje od jakéhokoli obsahu na odkazovaných stránkách, který byl po umístění odkazu změněn. Toto prohlášení zůstává platné pro všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i pro externí záznamy v knihách hostů a seznamech adres, které vytvořil autor. Za veškerý nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za případné škody, které vzniknou po použití nebo nevyužití takových informací, nese odpovědnost výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz.

Z:

2. ODKAZY A HYPERODKAZY
Závazek odpovědnosti za přímé nebo nepřímé odkazy na externí webové stránky ("odkazy"), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, vstoupí v platnost pouze v případě, že autor zná obsah a bylo by technicky proveditelné a rozumné použít it Aby se zabránilo výskytu nelegálního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí design, zobrazovaný obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se autor distancuje od jakéhokoli obsahu na odkazovaných stránkách, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení zůstává v platnosti pro všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i pro externí záznamy v knihách hostů a seznamech adres, které vytvořil autor. Odpovědnost za veškerý nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za případné škody, které vzniknou po použití nebo nevyužití takových informací, nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno.

 
V:

3. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA K OCHRANNÉ ZNÁMCE
Autor dbá na to, aby byla ve všech publikacích dodržována autorská práva k použitým obrázkům, zvukům, video scénám a textům, aby byly použity vlastní obrázky, zvuky, video scény a texty nebo aby byly obrázky, zvuky, video scény a texty bez licencí. Jsou používány. Pokud jsou v rámci internetové nabídky použity chráněné značky a ochranné známky nebo případně pojmenovány třetími osobami, podléhají tyto bez výjimky ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Vzhledem k jedinému pojmenování nelze vyvodit závěr, že tyto ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva na publikované a vlastnoručně vyvinuté objekty zůstávají výhradně autorovi stránky.

Z:

3. AUTORSKÁ PRÁVA A ZÁKON O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH
Autor dbá na to, aby byla ve všech publikacích dodržována autorská práva k použitým obrázkům, zvukům, video scénám a textům, aby byly použity vlastní obrázky, zvuky, video scény a texty nebo aby byly obrázky, zvuky, video scény a texty bez licencí. Jsou používány. Jsou-li v rámci internetové nabídky použity chráněné značky a ochranné známky nebo jsou-li v případě potřeby zmíněny třetími osobami, podléhají bez výjimky ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Na základě jejich jediného zmínky nelze usuzovat, že tyto ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva na publikované a vlastnoručně vyvinuté objekty zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce a použití těchto obrázků, zvuků, video scén a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

 
V:

4. OCHRANA ÚDAJŮ
Pokud jsou v rámci online nabídky nabízeny možnosti zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), děje se tak výslovně na dobrovolném základě ze strany uživatele.
 

Z:

4. SOUKROMÍ
Pokud online nabídka nabízí možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), činí tak uživatel výslovně dobrovolně.


V:

5. PRÁVNÍ PLATNOST TOHOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást online nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tyto stránky. Pokud jednotlivé části nebo formulace tohoto textu již neodpovídají platnému právnímu stavu nebo jsou neúplné, zůstávají všechny ostatní části dokumentu z hlediska obsahu a platnosti nedotčeny.

Z:

5. PRÁVNÍ ÚČINKY TOHOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba chápat jako součást online nabídky, ze které byl na tyto stránky učiněn odkaz. Pokud jednotlivé části nebo formulace tohoto textu již neodpovídají platnému právnímu stavu nebo nejsou úplné, zůstávají všechny ostatní části dokumentu s ohledem na jejich obsah a platnost nedotčeny.

V:

6. GOOGLE ANALYTICS
„Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.» Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.» Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.» 

Z:

6. GOOGLE ANALYTICS
„Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. . Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google způsobem a za účelem popsaným výše.»

 

V:

 

Kontaktní údaje: Naše kontaktní údaje jsou následující:
Obchodní jméno: Nutriop Longevity GmbH, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Švýcarsko. 
Obecný e-mail: admin @ nutriop.ch
Telefonní číslo: +41 (0)61 202 03 32

 

Z:

Kontaktní údaje: Naše kontaktní údaje jsou následující:

Název společnosti: Nutriop Longevity GmbHRathausstrasse 14,

6340 Baar, Švýcarsko. 

Obecný e-mail: admin @ nutriop.ch
Telefonní číslo: +41 (0)61 202 03 32

Přidáno do košíku!
Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Dosáhli jste dopravy zdarma Doprava zdarma nad x $ až Doprava zdarma nad $ x do You Have Achieved Free Shipping Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma