Zásady ochrany osobních údajů – Nutriop Longevity
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Otisk a ochrana dat

V:

Nutriop Longevity GmbH

Rathausstrasse 14, #1557,

6340 Baar, Švýcarsko. 
admin @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com Commercial
registrovat: CHE-220.768.909 (výňatek), CHE-220.768. span>909 MWST (DPH)

 

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 a.) Jaké osobní údaje zpracováváme

Nutriop Longevity GmbH shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které sami poskytnete nebo které vzniknou při používání našeho online obchodu nebo v rámci vašeho jiného kontaktu s námi, jako například:

Osobní data:

jméno a jméno
Adresa (doručovací a fakturační adresa)
telefonní čísla)
datum narození a věk
Rod
jazykové preference
Informace o zákaznickém účtu

Údaje k objednávce a platbě:

Informace o kreditní kartě a účtu
Informace o nákupním košíku (včetně data objednávky, času objednávky, typu, množství a hodnoty objednaného zboží, nákupního košíku, opuštěného košíku, historie objednávek atd.)
Údaje o platbě (použitý způsob platby, platební místo, datum faktury, historie plateb, informace o případných postupech upomínání a inkasa atd.)
Informace o newsletterech, k jejichž odběru jste se přihlásili, reklamě atd.
Informace o zákaznickém účtu (přehled údajů o zákaznickém účtu naleznete v e-shopu v sekci „Můj účet“)
Informace o zákaznickém servisu (kontakty, stížnosti, vrácení atd.)
Informace o zákaznických službách (kontakty, dotazy, interakce s helpdeskem)

Informace specifické pro použití:

IP adresa vašich technických zařízení;
Údaje o používání vyplývající z vašeho používání internetového obchodu (jako je frekvence a doba trvání návštěv, čas a datum návštěvy, preferovaná výchozí nastavení, hledané výrazy a výsledky atd.)
nebo jiné údaje potřebné ke zpracování obchodního vztahu nebo k zodpovězení dotazu. Zpracování údajů zahrnuje také získávání, ukládání, používání, přepracování, přenos, archivaci a likvidaci shromážděných osobních údajů.
 
b.) K čemu osobní údaje používáme

Nutriop Longevity GmbH může zpracovávat osobní údaje pro účely vysvětlené níže. Zpracování probíhá v rozsahu, který je nezbytný pro příslušný účel v každém jednotlivém případě.

Nutriop Longevity GmbH zpracovává Vaše osobní údaje především za účelem zpracování smlouvy a objednávky, jako je zasílání potvrzení objednávky nebo oznámení o expedici, jakož i další nezbytná komunikace v rámci zpracování smlouvy a objednávky, dodání objednaného zboží k Vám. , komunikace s Vámi v případě změn nabídek, zpoždění dodávky nebo zamezení dodávky, zpracování plateb, zpracování Vašich dotazů, zpracování reklamací, vrácení zboží, záruční případy, poskytování a garance zákaznického servisu, zasílání žádostí o hodnocení vám po uskutečnění dodávky nebo po splnění smlouvy, jakož i k provedení všech dalších myslitelných úkonů ze strany NUtriop Longevity GmbH za účelem zpracování smlouvy nebo objednávky.

Nutriop Longevity GmbH také zpracovává vaše osobní údaje pro marketingové účely. To zahrnuje například zasílání newsletterů, reklamy, informací o speciálních nabídkách nebo službách Nutriop Longevity GmbH atd., kontaktování vás prostřednictvím různých kanálů pro informace o stávajících speciálních nabídkách nebo službách, inzerci atd., provádění cenových výběrových řízení a sázek, poskytování a zavádění bonusových programů pro věrné zákazníky, vytváření uživatelských profilů za účelem lepšího přizpůsobení naší nabídky a našich služeb vám a poskytování zákaznicky specifické reklamy, nabídek, soutěží o ceny a sázek atd., jakož i všech další myslitelné akce a opatření, které společnost Nutriop Longevity GmbH v rámci marketingu v budoucnu podnikne.

Kromě toho společnost Nutriop Longevity GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem analýzy zákazníků, jakož i průzkumu trhu a analýzy trhu. V této souvislosti se v našem internetovém obchodě provádí například hodnocení obecného a osobního nákupního chování a také hodnocení chování uživatelů.

A konečně Nutriop Longevity GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování nabízených služeb a analýzy chování uživatelů ve vztahu k našemu internetovému obchodu.

c.) Komu osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje používáme v rámci Nutriop Longevity GmbH a společností s námi přidružených. Kromě toho mohou být osobní údaje předány externím třetím stranám jako poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby, jako je mimo jiné provozování webových stránek, zasílání zboží nebo informací (např. newsletter) vám, zpracování sázek, poskytování 24hodinové služby Online pulty služeb zákazníkům. Takové externí třetí strany mohou zpracovávat námi předané osobní údaje v souladu se stávajícími smlouvami s námi a v rámci účelů stanovených touto dohodou o ochraně údajů. Pokud jsme povinni tak učinit ze zákona nebo na základě soudního příkazu, předáme osobní údaje orgánům oprávněným přijímat informace. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i v zahraničí (i v zemích bez legislativy zajišťující odpovídající ochranu údajů) a zpracovány tam v rámci předpisů o ochraně údajů pro poskytování služeb přidruženými společnostmi nebo externími třetími stranami, které poskytují služby pro Nutriop Longevity GmbH. Nutriop Longevity GmbH podniká přiměřené kroky, aby zajistila, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány, zabezpečeny a přenášeny v souladu s platnými zákony.  

d.) Mezinárodní přenos osobních údajů

Za určitých okolností je také nutné, aby Nutriop Longevity GmbH předala vaše osobní údaje do zemí mimo Švýcarsko, Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), tzv. třetí země. Takové přenosy do třetích zemí mohou zahrnovat veškeré činnosti zpracování popsané v oddílech b.) ac) těchto zásad ochrany údajů. Tato nařízení o ochraně údajů platí také v případě, že osobní údaje předáváme do třetích zemí, ve kterých převládá jiná úroveň ochrany údajů než v zemi vašeho bydliště. Jakékoli předání osobních údajů třetím stranám bude probíhat pouze s vaším vědomím a v případě potřeby s vaším předchozím souhlasem. Jakýkoli přenos osobních údajů do zemí https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en , probíhá na základě smluvních ujednání, jako jsou standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a upravené podle švýcarského práva nebo FDPIC na vzorové smlouvě zveřejněné na webových stránkách pro outsourcing zpracování údajů v zahraničí, případně jiné záruky, které odpovídají platnému právu.
 
e.) Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, v zásadě vymažeme, jakmile již nebudou nutné k plnění účelu, pro který byly původně shromážděny, nejpozději však po 10 letech. Můžeme však být ze zákona povinni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu. Kromě toho nesmažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nás požádáte, abychom se v budoucnu zdrželi dalšího kontaktování. Aby bylo možné vyhovět vaší žádosti, Nutriop Longevity GmbH uchovává záznamy, které obsahují informace o jednotlivcích, kteří si nepřejí být v budoucnu znovu kontaktováni. Vaši žádost budeme považovat za souhlas s uložením Vašich osobních údajů pro účely vedení těchto záznamů, pokud:

f.) SMS komunikace a využití dat

Nutriop Longevity GmbH může zasílat SMS zprávy na číslo mobilního telefonu, které nám poskytnete, za účelem, mimo jiné, k potvrzení objednávek, oznámení o odeslání, připomenutí, propagačních nabídek a zákaznické podpory. Poskytnutím svého mobilního telefonního čísla a souhlasem s přijímáním SMS zpráv rozumíte a souhlasíte s následujícím:

 • Souhlas s přijímáním SMS zpráv: Výslovně souhlasíte s přijímáním SMS zpráv od Nutriop Longevity GmbH souvisejících s našimi produkty a službami. Váš souhlas není podmínkou žádného nákupu nebo služby.
 • Frekvence zpráv: Frekvence zpráv SMS se může lišit. Budeme se snažit omezit SMS komunikaci, abychom pro vás zajistili relevanci a hodnotu.
 • Poplatky operátora: Na zprávy SMS mohou být účtovány standardní sazby za zprávy a data. Poplatky závisí na plánu služeb u vašeho mobilního operátora. Nutriop Longevity GmbH není odpovědná za žádné poplatky za zasílání zpráv nebo data, které vám vzniknou.
 • Odhlášení: Odesílání SMS zpráv od Nutriop Longevity GmbH můžete kdykoli zrušit tak, že na jakoukoli zprávu, kterou obdržíte, odpovíte STOP. Po odhlášení můžete stále obdržet jednorázovou zprávu potvrzující vaši žádost o odhlášení.
 • Použití dat a soukromí: Osobní údaje shromážděné prostřednictvím SMS komunikace budou používány a chráněny v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. To zahrnuje používání vašeho mobilního čísla pro účely uvedené výše a sdílení s poskytovateli služeb třetích stran pouze za účelem doručení služby SMS.
 • Mezinárodní přenos: Jak je uvedeno v části d.), zprávy SMS mohou zahrnovat přenos vašich dat do zemí mimo vaši jurisdikci. Nutriop Longevity GmbH přijímá příslušná opatření k zajištění ochrany vašich údajů v souladu s mezinárodními standardy.

Souhlasem s komunikací SMS berete na vědomí a přijímáte tyto podmínky, včetně jakýchkoli poplatků za data a důsledků ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SMS komunikace od společnosti Nutriop Longevity GmbH, kontaktujte nás na adrese admin@nutrioplongevity.com.


Soubory cookie

Soubory cookie v mnoha ohledech pomáhají usnadnit, zpříjemnit a zefektivnit vaši návštěvu našich webových stránek. Cookies jsou informační soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá na pevný disk vašeho počítače, když navštívíte naše webové stránky. 

Soubory cookie používáme například k tomu, abychom vám nabídli funkci nákupního košíku na více stránkách a dočasně uložili vaše záznamy při vyplňování formuláře na webu, abyste nemuseli zadání opakovat, když vyvoláte další podstránku. Cookies mohou být také použity k vaší identifikaci jako registrovaného uživatele po registraci na webu, aniž byste se museli znovu přihlašovat, když vyvoláte další podstránku.

Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se při přijetí nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Na následujících stránkách naleznete vysvětlení, jak nakonfigurovat zpracování souborů cookie v nejběžnějších prohlížečích:

- Microsoft Windows Internet Explorer  
- Microsoft Windows Internet Explorer Mobile
- Mozilla Firefox
– Google Chrome pro stolní počítače
– Google Chrome pro mobily
- Apple Safari pro stolní počítače
- Apple Safari pro mobily

Deaktivace cookies může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. 

Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, aby nám poskytl informace (statistiky, grafiku atd.) o používání našich webových stránek. Informace generované těmito soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude kombinována s jinými daty Google v souladu s předpisy Google na ochranu dat platnými v době tohoto prohlášení o ochraně dat. Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie Google a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =de ) Stáhněte a nainstalujte dostupný zásuvný modul prohlížeče.

Vlastní publikum na Facebooku

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy ("pluginy") ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „Social Plugin from Facebook“ nebo „Facebook Social Plugin“. Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Pokud vyvoláte některou z našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající webovou stránku naší webové stránky, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni k Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Facebooku v USA a tam se ukládají.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook okamžitě přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu profilu na Facebooku. Pokud interagujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáním komentáře, tyto informace se také přenesou přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace budou také zveřejněny na vašem profilu na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku.

I když jste odhlášeni, Facebook shromažďuje anonymní data prostřednictvím pluginů a nastavuje za vás cookie. Pokud se později přihlásíte na Facebook, mohou být tato data přiřazena k vašemu profilu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů ze strany Facebooku, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku: https://www.facebook .com/policy.php

Pokud nechcete, aby Facebook přímo přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Načítání Facebook pluginů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook Blocker“.

Retargeting třetích stran a sběr dat pro bannerové reklamy

V rámci retargetingu a bannerové reklamy využíváme služby třetích stran, které na našich stránkách nastavují cookies. Jedná se o následující poskytovatele:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Ochrana dat a bezpečnost dat

Nutriop Longevity GmbH přikládá velký význam vašemu soukromí a bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Je pro nás důležité, abyste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů námi. Pomocí následujících předpisů o ochraně údajů vám chceme vysvětlit, jak zpracováváme osobní údaje.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Při každé návštěvě našeho internetového obchodu byste se měli seznámit s předpisy o ochraně osobních údajů. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte s verzí našich předpisů o ochraně údajů, která je platná v době vaší návštěvy.

Informace týkající se zpracování vašich údajů třetími stranami, když navštívíte naše webové stránky (např. Google Analytics, Facebook atd.) v těchto nařízeních o ochraně údajů odrážejí stav znalostí společnosti Nutriop Longevity GmbH v době psaní. Nemáme žádnou kontrolu nad jakýmikoli změnami v postupech těchto třetích stran. Přestože jsou naše předpisy o ochraně údajů pravidelně aktualizovány, měli byste si přesto před použitím našich webových stránek zkontrolovat aktuální předpisy o ochraně údajů těchto třetích stran nebo zabránit zpracování vašich údajů těmito třetími stranami (návod, jak to provést, naleznete v příslušných kapitoly těchto předpisů o ochraně údajů).

Nutriop Longevity GmbH dodržuje zákonná ustanovení švýcarského zákona o ochraně dat, zejména ustanovení federálního zákona o ochraně dat (DSG), nařízení o federálním zákonu o ochraně dat (VDSG) a zákona o telekomunikacích (TCA).

Automaticky uložené informace (soubory protokolu)

Při návštěvě našeho e-shopu se automaticky ukládají informace, které nám neumožňují vyvozovat žádné přímé závěry o vaší osobě, například jméno poskytovatele internetu (případně ve spojení s názvem vaší společnosti, pokud se jedná o firemní síť) , webové stránky, které jste dříve navštívili, informace, které na našich webových stránkách vyvoláte, datum a čas vaší návštěvy a použitý operační systém a verzi příslušného prohlížeče.

Tyto informace jsou shromažďovány a vyhodnocovány anonymně. Jejich jediným účelem je zlepšit atraktivitu, obsah a funkčnost našich webových stránek. V žádném případě nebudou takto shromážděné a vyhodnocené informace předány třetím osobám.

Vlastník sběru dat

Vlastník sběru dat Nutriop Longevity GmbH, Rathausstrasse 14, #1557, 6340 Baar, Švýcarsko. 

Bezpečnost dat

a.) Bezpečnostní opatření
Nutriop Longevity GmbH přijímá vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným zpracováním a k zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity vašich osobních údajů. Tato opatření jsou určena k ochraně osobních údajů v systémech Nutriop Longevity GmbH zejména před následujícími riziky:

neoprávněné nebo náhodné zničení, náhodná ztráta, technická závada, padělání, krádež, zpronevěra, neoprávněná úprava, kopírování, zpřístupnění nebo jiná neoprávněná manipulace. Při sdělování vašich osobních údajů přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v Německu a v zahraničí Nutriop Longevity GmbH také zajišťuje, že osobní údaje jsou přiměřeně chráněny a zabezpečeny.

Zejména společnost Nutriop Longevity GmbH používá šifrování SSL (Secure Socket Layer) jako standardní bezpečnostní opatření. Pokud si objednáte zboží v našem internetovém obchodě, budou nám předány osobní údaje. Procedura SSL chrání data, která zákazník odešle na firemní server přes internet. SSL poskytuje trojí ochranu

Záznamy, které mají být přenášeny, jsou zašifrovány;
Je zajištěno, že formulář je odeslán zpět pouze na server, ze kterého byl otevřen; a
Kontroluje se, zda data dorazí ke svému příslušnému příjemci zcela a beze změny.

Oblasti chráněné SSL poznáte podle symbolu zámku ve vašem prohlížeči. Zabezpečená připojení jsou obvykle rozpoznatelná podle adresy, která začíná „https://“. Pokud dvakrát kliknete na symbol zámku, získáte podrobnější informace o bezpečnostním certifikátu.

b.)Odkaz na obecná rizika
Vezměte prosím na vědomí, že internet obecně není považován za bezpečné prostředí a data přenášená prostřednictvím internetu mohou být přístupná neoprávněným třetím stranám, což může vést ke zpřístupnění těchto dat, změnám obsahu informací nebo technickým závadám. I přes rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření mohou být data ztracena nebo zachycena a/nebo manipulována neoprávněnými osobami. Jako uživatel je vaší odpovědností informovat se o nezbytných bezpečnostních opatřeních a přijmout v tomto ohledu vhodná opatření. Pokud nám posíláte důvěrné informace, činíte tak na vlastní riziko. Pokud to v konkrétním případě považujete za vhodné, žádáme vás, abyste nás místo internetu kontaktovali prostřednictvím zabezpečeného kanálu přenosu dat.
 
c.)Veřejné příspěvky
Veřejně poskytnuté příspěvky v jakýchkoli diskusních fórech nebo návštěvních knihách provozovaných námi na našich webových stránkách jsou přístupné všem. Před zveřejněním byste měli své příspěvky pečlivě zkontrolovat, abyste se ujistili, že neobsahují žádné informace, které nejsou určeny veřejnosti. Musíte počítat s tím, že vaše příspěvky budou zaznamenány například ve vyhledávačích a budou dostupné po celém světě i bez konkrétního vyvolávání naší nabídky. Nemůžeme zaručit ani převzít žádnou odpovědnost za to, zda a do jaké míry jsou takové záznamy uchovávány, používány nebo šířeny třetími stranami.
 
d.) Škodlivé složky
Nutriop Longevity GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku, že její webové stránky a další součásti používané pro přístup na webové stránky neobsahují viry, červy, trojské koně nebo jiné škodlivé prvky. Kromě toho společnost Nutriop Longevity GmbH odmítá jakoukoli odpovědnost za manipulaci s IT systémem uživatele internetu neoprávněnými osobami. Nutriop Longevity GmbH výslovně upozorňuje na nebezpečí cílených hackerských útoků.

Pro boj s viry doporučujeme používat aktuální verze prohlížečů a instalovat průběžně aktualizovaný antivirový software. Obecně byste se měli vyvarovat otevírání e-mailů neznámého původu a neočekávaných příloh k e-mailu.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte určitá práva ve vztahu k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, a vyžádat si elektronickou kopii těchto údajů (právo na přístup). Dále máte právo na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů a můžete požadovat, abychom vaše údaje vymazali (právo na opravu a výmaz). Můžete také vznést námitku proti zpracování některých osobních údajů a požadovat omezení zpracování (právo na omezení zpracování a právo vznést námitku). Máte také právo obdržet své osobní údaje ve strojově čitelné podobě a předat je jinému správci údajů (právo na přenositelnost).

Vaše práva mohou být omezena, pokud to vyžaduje zákon nebo z důvodu převažujících vlastních zájmů nebo zájmů třetích stran. Zejména údaje, které musíme uchovávat z důvodu zákonných povinností uchovávání, budou místo smazání zablokovány, aby se zabránilo jejich použití pro jiné účely.

Informace o vašich uložených údajích vám poskytneme na vyžádání na následující adresu:

Nutriop Longevity GmbH
Rathausstrasse 14, #1557,

6340 Baar, Švýcarsko. 
admin @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com

externí odkazy

Naše webové stránky a jejich obsah mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů externích webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím těchto odkazů. Zde se prosím informujte o ochraně údajů těchto externích webových stránek.

 

Z:
Ochrana dat v tiráži


otisk

Nutriop Longevity GmbH

Rathausstrasse 14, #1557,

6340 Baar, Švýcarsko. 

admin @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com Commercial
registrace: CHE-220 768 909 (výňatek), CHE-220.768.909 DPH (DPH)


POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a.) Jaké osobní údaje zpracováváme

Nutriop Longevity GmbH shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které sami poskytnete nebo které vzniknou při používání našeho internetového obchodu nebo v souvislosti s vaším jiným kontaktem s námi, například:

Osobní data:

jméno a jméno
Adresa (doručovací a fakturační adresa)
Telefonní čísla)
Datum narození a věk
Rod
Jazykové preference
Informace o zákaznickém účtu

Údaje k objednávce a platbě:

Informace o kreditní kartě a účtu
Informace o nákupním košíku (včetně data objednávky, času objednávky, typu, množství a hodnoty objednaného zboží, nákupního košíku, opuštěného košíku, historie objednávek atd.)
Platební údaje (použité platební metody, platební agent, datum faktury, platební chování, informace o případných postupech upomínání a vymáhání pohledávek atd.)
Informace o newsletterech, k jejichž odběru jste se přihlásili, reklamě atd.
Informace o zákaznickém účtu (přehled informací o zákaznickém účtu naleznete v e-shopu v sekci „Můj účet“)
Informace o zákaznickém servisu (kontakty, stížnosti, vrácení atd.)
Informace o zákaznických službách (kontakty, dotazy, interakce s helpdeskem)

Informace specifické pro použití:

IP adresa vašich technických zařízení;
Údaje o používání, které vyplývají z vašeho používání internetového obchodu (jako je frekvence a doba trvání návštěv, čas a datum návštěv, preferovaná nastavení, hledané výrazy a výsledky atd.)
nebo jiné údaje potřebné pro zpracování obchodního vztahu nebo zodpovězení dotazu. Zpracování údajů zahrnuje také získávání, ukládání, používání, zpracování, přenos, archivaci a likvidaci shromážděných osobních údajů.

b.) K čemu osobní údaje používáme

Nutriop Longevity GmbH může zpracovávat osobní údaje pro účely vysvětlené níže. Zpracování se provádí v rozsahu nezbytném pro příslušný účel v každém jednotlivém případě.

Nutriop Longevity GmbH zpracovává Vaše osobní údaje především za účelem zpracování smlouvy a objednávky, jako je zasílání potvrzení objednávky nebo dodacích oznámení, jakož i další nezbytná komunikace v rámci zpracování smlouvy a objednávky, dodání objednaného zboží k Vám. a komunikaci s vámi v případě změn nabídek, zpoždění dodávky nebo zamezení dodání, zpracování plateb, zpracování vašich dotazů, vyřizování reklamací, vracení zboží, záručních případů, poskytování a garantování zákaznického servisu, zasílání žádostí o hodnocení po dodání nebo plnění smlouvy vůči vám, jakož i provádění všech dalších myslitelných akcí ze strany Nutriop Longevity GmbH za účelem zpracování smlouvy nebo objednávky.

Nutriop Longevity GmbH také zpracovává vaše osobní údaje pro marketingové účely. To zahrnuje například zasílání newsletterů, reklamy, informací o speciálních nabídkách nebo službách Nutriop Longevity GmbH atd., kontaktování vás prostřednictvím různých kanálů pro informace o stávajících speciálních nabídkách nebo službách, inzerci atd., pořádání cenových soutěží a soutěží, poskytování a realizace bonusových programů pro věrné zákazníky, vytváření uživatelských profilů za účelem lepšího zacílení našich nabídek a služeb na vás, jakož i za účelem poskytování zákaznicky specifické reklamy, nabídek, soutěží a soutěží atd., stejně jako všechny ostatní myslitelné akce a opatření, které společnost Nutriop Longevity GmbH v budoucnu podnikne jako součást marketingu.

Kromě toho společnost Nutriop Longevity GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem analýzy zákazníků, jakož i průzkumu trhu a analýzy trhu. V této souvislosti se provádí například hodnocení nákupního chování obecně a na osobní bázi v našem internetovém obchodě a také hodnocení chování uživatelů.

A konečně Nutriop Longevity GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování nabízených služeb a také za účelem analýzy chování uživatelů ohledně našeho online obchodu.
 
c.) Komu osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje používáme v rámci Nutriop Longevity GmbH a společností s námi přidružených. Kromě toho mohou být osobní údaje předávány externím třetím stranám jako poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby, jako je mimo jiné provoz webových stránek, zasílání zboží nebo informací (např. newsletterů) vám, zpracování soutěží, poskytování služby dostupné 24 hodin denně Online přepážky zákaznických služeb (Zendesk). Takové externí třetí strany mohou zpracovávat námi předané osobní údaje v souladu s uzavřenými smlouvami a v rámci účelů stanovených v této smlouvě o ochraně údajů. V rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon nebo rozhodnutí soudu, předáme osobní údaje oprávněným orgánům. V rámci předpisů o ochraně údajů pro poskytování služeb přidruženými společnostmi nebo externími třetími stranami, které poskytují služby pro Nutriop Longevity GmbH, mohou být osobní údaje zpřístupněny i v zahraničí (včetně zemí bez legislativy, která zaručuje odpovídající ochranu údajů) a zpracovávány. tam . Nutriop Longevity GmbH podniká přiměřené kroky, aby zajistila, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány, zabezpečeny a přenášeny v souladu s platnými zákony.  

d.) Mezinárodní přenos osobních údajů

Za určitých okolností je také nutné, aby Nutriop Longevity GmbH předala vaše osobní údaje do zemí mimo Švýcarsko, Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), tzv. třetí země. Takové přenosy do třetích zemí mohou zahrnovat veškeré činnosti zpracování popsané v oddílech b.) ac) těchto nařízení o ochraně údajů. Tato nařízení o ochraně údajů platí také v případě, že osobní údaje předáváme do třetích zemí, kde převládá jiná úroveň ochrany údajů než v zemi vašeho bydliště. Jakékoli předání osobních údajů třetím stranám bude probíhat pouze s vaším vědomím a v případě potřeby s vaším předchozím souhlasem. Jakýkoli přenos osobních údajů do zemí, jejichž ochrana údajů není Federálním komisařem pro ochranu údajů a informací (FDPIC) uznána za přiměřenou nebo pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti s ohledem na úroveň ochrany údajů, jak je popsáno na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en je založeno na smluvních ujednáních, jako jsou standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a přizpůsobené švýcarskému právu nebo vzorová smlouva o outsourcingu zpracování údajů v zahraničí zveřejněné FDPIC na webových stránkách nebo jiné záruky v souladu s platnými právními předpisy.
 
e.) Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, v zásadě vymažeme, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly původně shromážděny, nejpozději však po 10 letech. Můžeme však být ze zákona povinni uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu. Kromě toho jednoduše nevymažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nás požádáte, abychom vás v budoucnu již nekontaktovali. Aby společnost Nutriop Longevity GmbH vyhověla vaší žádosti, vede záznamy, které obsahují informace o jednotlivcích, kteří si nepřejí být v budoucnu znovu kontaktováni. Vaši žádost budeme považovat za souhlas s uchováním vašich osobních údajů pro účely vedení takových záznamů, pokud nám nedáte jiný pokyn.

f.) SMS komunikace a využití dat

Nutriop Longevity GmbH může zasílat SMS zprávy na číslo mobilního telefonu, které jste uvedli. To zahrnuje, ale není omezeno na potvrzení objednávek, oznámení o odeslání, upomínky, propagační nabídky a zákaznickou podporu. Poskytnutím svého mobilního telefonního čísla a souhlasem se zasíláním SMS zpráv rozumíte a přijímáte následující:

 • Souhlas s přijímáním SMS zpráv: Výslovně souhlasíte s přijímáním SMS zpráv od Nutriop Longevity GmbH v souvislosti s našimi produkty a službami. Váš souhlas není podmínkou žádného nákupu nebo služby.
 • Frekvence zpráv: Frekvence zpráv SMS se může lišit. Snažíme se omezit SMS komunikaci na relevantní a hodnotnou úroveň.
 • Poplatky mobilního operátora: Na zprávy SMS mohou být účtovány standardní sazby za zprávy a data. Poplatky závisí na vašem tarifu u vašeho mobilního operátora. Nutriop Longevity GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za náklady na zprávy nebo data, které vám vzniknou.
 • Odhlásit se z odběru: Z odběru SMS zpráv od Nutriop Longevity GmbH se můžete kdykoli odhlásit tak, že odpovíte STOP na zprávu, kterou obdržíte. Po odhlášení z odběru můžete obdržet jednorázovou zprávu potvrzující váš požadavek na odhlášení.
 • Použití dat a soukromí: Osobní údaje shromážděné prostřednictvím komunikace SMS budou používány a chráněny v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. To zahrnuje používání vašeho mobilního telefonního čísla pro uvedené účely a jeho sdílení s poskytovateli služeb třetích stran výhradně za účelem poskytování služby SMS.
 • Mezinárodní přenos dat: Jak je uvedeno v části d.), komunikace prostřednictvím SMS může zahrnovat přenos vašich dat do zemí mimo vaši jurisdikci. Nutriop Longevity GmbH přijímá příslušná opatření, aby zajistila, že vaše data budou chráněna v souladu s mezinárodními standardy.

Souhlasem s komunikací SMS berete na vědomí a souhlasíte s těmito Podmínkami, včetně možných nákladů na data a dopadů na soukromí. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SMS komunikace od společnosti Nutriop Longevity GmbH, kontaktujte nás na adrese admin@nutrioplongevity.com.


Soubory cookie

Soubory cookie v mnoha ohledech pomáhají usnadnit, zpříjemnit a zefektivnit vaši návštěvu našich webových stránek. Cookies jsou informační soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá na pevný disk vašeho počítače, když navštívíte naše webové stránky. 

Soubory cookie používáme například k tomu, abychom vám nabídli funkci nákupního košíku na více stránkách a dočasně uložili vaše záznamy při vyplňování formuláře na webu, abyste nemuseli zadání opakovat, když vstoupíte na jinou podstránku. Soubory cookie mohou být také použity k vaší identifikaci jako registrovaného uživatele po registraci na webu, aniž byste se museli znovu přihlašovat, když vstoupíte na jinou podstránku.

Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se při přijetí nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Na následujících stránkách naleznete vysvětlení, jak můžete nakonfigurovat zpracování souborů cookie v nejběžnějších prohlížečích:

- Microsoft Windows Internet Explorer 
- Microsoft Windows Internet Explorer Mobile
- Mozilla Firefox
– Google Chrome pro stolní počítače
– Google Chrome pro mobily
- Apple Safari pro stolní počítače
- Apple Safari pro mobily

Deaktivace cookies může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek. 
 
Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, aby nám poskytl informace (statistiky, grafiku atd.) o používání našich webových stránek. Informace generované těmito soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google v souladu s předpisy společnosti Google o ochraně dat platnými v době tohoto prohlášení o ochraně dat. Shromažďování údajů generovaných soubory cookie Google a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit pomocí následujícího odkazu (https://tools.google.com/dlpage /gaoptout?hl=de) stáhněte a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče.
 
Vlastní publikum na Facebooku

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „Sociální plugin z Facebooku“ nebo „Facebook Social Plugin“. Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Když vstoupíte na jednu z našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je Facebook přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Facebook informaci, že váš prohlížeč vstoupil na odpovídající webovou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste aktuálně přihlášeni na Facebooku. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí z vašeho prohlížeče přímo na server Facebooku v USA a tam se ukládají.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek vašemu profilu na Facebooku. Pokud interagujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáním komentáře, budou tyto informace také přeneseny přímo na server Facebooku a tam uloženy. Informace budou také zveřejněny na vašem profilu na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku.

I když jste odhlášeni, Facebook shromažďuje anonymní data prostřednictvím pluginů a nastavuje za vás cookie. Pokud se později přihlásíte na Facebook, mohou být tato data přiřazena k vašemu profilu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů ze strany Facebooku, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku: https://www.facebook.com/ policy.php

Pokud nechcete, aby Facebook přímo přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také zcela zabránit načítání pluginů Facebooku pomocí doplňků pro váš prohlížeč, například pomocí „Facebook Blocker“.

Retargeting a sběr dat třetími stranami pro bannerovou reklamu

V rámci retargetingu a bannerové reklamy využíváme služby třetích stran, které na našich stránkách nastavují cookies. Jedná se o následující poskytovatele:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Ochrana dat a bezpečnost dat

Nutriop Longevity GmbH přikládá velký význam vašemu soukromí a bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Je pro nás důležité, abyste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů. Pomocí následujících předpisů o ochraně údajů bychom vám rádi vysvětlili, jak zpracováváme osobní údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Při každé návštěvě našeho internetového obchodu byste se měli seznámit s předpisy o ochraně osobních údajů. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte s verzí našich předpisů o ochraně údajů, která je platná v době vaší návštěvy.

Informace týkající se zpracování vašich údajů třetími stranami při návštěvě našich webových stránek (např. Google Analytics, Facebook atd.) v těchto předpisech o ochraně údajů odrážejí stav znalostí společnosti Nutriop Longevity GmbH v době psaní. Nemáme žádnou kontrolu nad jakýmikoli změnami v postupech těchto třetích stran. Přestože se naše předpisy o ochraně údajů pravidelně upravují, měli byste si před použitím našich webových stránek zkontrolovat aktuální předpisy o ochraně údajů těchto třetích stran nebo zabránit zpracování vašich údajů těmito třetími stranami (pokyny k tomu naleznete v příslušných kapitolách těchto údajů ochranné předpisy).

Nutriop Longevity GmbH dodržuje zákonná ustanovení švýcarského zákona o ochraně dat, zejména ustanovení federálního zákona o ochraně dat (DSG), nařízení o federálním zákonu o ochraně dat (VDSG) a zákona o telekomunikacích (FMG).

Automaticky uložené informace (soubory protokolu)

Při návštěvě našeho e-shopu se automaticky ukládají informace, které nám neumožňují vyvozovat o vás žádné přímé závěry, jako je jméno poskytovatele internetu (případně ve spojení s názvem vaší společnosti, pokud se jedná o firemní sítě), webové stránky, které jste dříve navštívili, informace, ke kterým přistupujete na našich webových stránkách, datum a čas vaší návštěvy a používaný operační systém a verzi příslušného prohlížeče.

Tyto informace jsou shromažďovány a vyhodnocovány v anonymizované podobě. Jejich jediným účelem je zlepšit atraktivitu, obsah a funkčnost našich webových stránek. Takto shromážděné a vyhodnocené informace nesmí být v žádném případě předávány třetím osobám.

Vlastník sběru dat

Vlastník sběru dat Nutriop Longevity GmbH, Staldenhof 17, 6014 Lucerne.

Bezpečnost dat

a.) Bezpečnostní opatření

Nutriop Longevity GmbH přijímá vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným zpracováním a k zajištění důvěrnosti, dostupnosti a integrity vašich osobních údajů. Tato opatření jsou určena k ochraně osobních údajů v systémech Nutriop Longevity GmbH zejména proti následujícím rizikům:

neoprávněné nebo náhodné zničení, náhodná ztráta, technické chyby, padělání, krádež, zpronevěra, neoprávněná úprava, kopírování, přístup nebo jiné neoprávněné zpracování. Nutriop Longevity GmbH rovněž zajišťuje vhodnou ochranu a zabezpečení osobních údajů při předávání vašich osobních údajů přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb doma i v zahraničí.

Zejména společnost Nutriop Longevity GmbH používá šifrování SSL (Secure Socket Layer) jako standardní bezpečnostní opatření. Pokud si objednáte zboží v našem internetovém obchodě, budou nám předány osobní údaje. Proces SSL chrání data, která zákazník odesílá na server společnosti přes internet. SSL poskytuje trojí ochranu

Vstup, který má být přenášen, je zašifrován;
Je zajištěno, že formulář je odeslán zpět pouze na server, ze kterého byl otevřen; a
Kontroluje se, zda se data dostanou ke svému příslušnému příjemci zcela a beze změny.

Oblasti chráněné SSL poznáte podle symbolu zámku ve vašem prohlížeči. Zabezpečená připojení jsou obvykle identifikována vaší adresou začínající „https://“. Pokud dvakrát kliknete na symbol zámku, obdržíte další informace o bezpečnostním certifikátu.
 
b.) Poznámka k obecným rizikům

Vezměte prosím na vědomí, že internet obecně není považován za bezpečné prostředí a data přenášená prostřednictvím internetu mohou být přístupná neoprávněným třetím stranám, což může vést ke zpřístupnění těchto dat, změnám obsahu informací nebo technickým poruchám. I přes rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření může dojít ke ztrátě dat nebo jejich zachycení a/nebo manipulaci neoprávněnými osobami. Je vaší odpovědností jako uživatele zjistit si nezbytná bezpečnostní opatření a přijmout v tomto ohledu vhodná opatření. Pokud nám posíláte důvěrné informace, činíte tak na vlastní riziko. Pokud to v konkrétním případě považujete za vhodné, žádáme vás, abyste nás místo internetu kontaktovali prostřednictvím zabezpečeného kanálu přenosu dat.
 
c.) Veřejné příspěvky

Příspěvky zveřejněné v diskusních fórech nebo návštěvních knihách, které můžeme provozovat na našich webových stránkách, jsou přístupné všem. Své příspěvky byste si před zveřejněním měli pečlivě prohlédnout, abyste se ujistili, že neobsahují informace, které nejsou určeny veřejnosti. Musíte počítat s tím, že vaše příspěvky budou zaznamenány například ve vyhledávačích a budou dostupné po celém světě i bez konkrétního vyvolání naší nabídky. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost ani ručit za to, zda a do jaké míry jsou takové záznamy uchovávány, používány nebo distribuovány třetími stranami.
 
d.) Škodlivé složky

Nutriop Longevity GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost a nezaručuje, že její webové stránky a další součásti používané pro přístup na webové stránky neobsahují viry, červy, trojské koně nebo jiné škodlivé prvky. Kromě toho společnost Nutriop Longevity GmbH odmítá jakoukoli odpovědnost za manipulaci s počítačovým systémem uživatele internetu neoprávněnými osobami. Nutriop Longevity GmbH výslovně upozorňuje na nebezpečí cílených hackerských útoků.

Pro boj s viry doporučujeme používat aktuální verze prohlížečů a instalovat průběžně aktualizovaný antivirový software. Obecně byste se měli vyvarovat otevírání e-mailů neznámého původu nebo neočekávaných e-mailových příloh.
 
Vaše práva

Jako subjekt údajů máte určitá práva ve vztahu k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, a můžete si vyžádat elektronickou kopii těchto údajů (právo na informace). Dále máte právo na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů a požadovat, abychom vaše údaje vymazali (právo na opravu a výmaz). Můžete také vznést námitku proti zpracování některých osobních údajů a požadovat omezení zpracování (právo na omezení zpracování a právo vznést námitku). Máte také právo obdržet své osobní údaje ve strojově čitelné podobě a předat je jinému správci údajů (právo na přenositelnost).

Vaše práva mohou být omezena, pokud to stanoví zákon nebo je to nezbytné z důvodu vyšších zájmů vás nebo třetích stran. Zejména údaje, které musíme uchovávat z důvodu zákonných požadavků na uchovávání, budou místo smazání zablokovány, aby se zabránilo jejich použití pro jiné účely.

Informace o vašich uložených údajích vám poskytneme na vyžádání na následující adresu:

Nutriop Longevity GmbH
Rathausstrasse 14, #1557,

6340 Baar, Švýcarsko. 
admin @ nutriop.ch
www.nutrioplongevity.com 

+41 (0)61 51 00034

Externí odkazy

Naše webové stránky a jejich obsah mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany údajů externích webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím těchto odkazů. Více o ochraně dat těchto externích webových stránek se dozvíte zde.

Přidáno do košíku!
Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Dosáhli jste dopravy zdarma Doprava zdarma nad x $ až Doprava zdarma nad $ x do You Have Achieved Free Shipping Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma