Urolitin A: Skrytý klenot ve vaší stravě, který posiluje zdraví a zpom
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Urolitin A: Skrytý klenot ve vaší stravě, který posiluje zdraví a zpomaluje stárnutí

By Massimo Cerquetti květen 17, 2023

Odhalení tajemství lidského těla a procesu stárnutí je pokračující vědecká cesta. Významným krokem na této cestě bylo objevení urolitinu A (UA), přirozeně se vyskytující sloučeniny, která je příslibem pro zlepšení zdraví a zpomalení stárnutí.

UA, poprvé identifikován jako metabolit u krys v roce 1980, je produktem polyfenolů nalezených v různých potravinách, jako jsou granátová jablka, bobule a ořechy. Nejsou to naše těla, ale naše střevní bakterie, které přeměňují tyto složité polyfenoly na UA. Tato pozoruhodná konverze se však vyskytuje pouze u asi 40 % starší populace, což z výrobců UA dělá spíše exkluzivní klub. Schopnost produkovat UA závisí na vhodném střevním mikrobiomu, který se může lišit podle věku, zdravotního stavu a příjmu potravy.

Jak se svět potýká s výzvami stárnutí populace, nutriční intervence se staly ústředním bodem mnoha výzkumníků. To vedlo ke zvýšenému zájmu o pochopení role UA ve zdraví a stárnutí a potenciálních výhod přímého suplementace UA.

Pozitivní dopady UA na zdravotní stavy související s přirozeným stárnutím a progresivními chorobami souvisejícími se stárnutím byly prokázány v různých in vivo preklinických studiích. Tyto studie zdůrazňují molekulární mechanismy toho, jak UA působí proti příznakům stárnutí, a podněcují zájem o jeho potenciál jako nutriční intervence u lidí.

Jak tedy UA funguje? Klíč spočívá v jeho konzistentním vlivu na mitochondriální zdraví, který je pozorován u různých druhů včetně buněk , červy, myši a lidi. Mitochondrie jsou elektrárnou našich buněk a UA pracuje na zlepšení jejich zdraví podporou mitofágie – procesu čištění a recyklace dysfunkčních mitochondrií. Tato funkce je zvláště důležitá, protože mitofágie má tendenci ochabovat s věkem a u různých onemocnění souvisejících s věkem. Obnovením správných úrovní mitofágie představuje UA slibnou strategii pro boj s věkem podmíněným poklesem funkce orgánů.

Mitofágie nastartuje, když jsou mitochondrie poškozeny nebo vystaveny vnějším induktorům mitofágie. Proces se odvíjí několika cestami, z nichž všechny mohou být aktivovány pomocí UA. Jedna taková dráha zahrnuje PTEN-indukovanou kinázu 1 (PINK1) a Parkin. Když je tato cesta spuštěna, PINK1 stabilizuje a rekrutuje Parkina, což vede k ubikvitinaci mitochondriálních proteinů. Tyto proteiny, které nyní slouží jako dokovací místa pro adaptorové proteiny, jako je protein LC3 spojený s mikrotubuly a fagozomové membrány, jsou poté pohlceny fagoforovou membránou a sloučeny s lysozomy pro odstranění organel.

Existují také PINK1-Parkin nezávislé mitofágové dráhy, které aktivují mitochondriální proteiny jako BNIP3, NIX a FUNDC1. Tyto proteiny přímo rekrutují LC3 k podpoře tvorby autofagozomů. Všechny tyto dráhy v konečném důsledku přispívají k účinnému čištění dysfunkčních mitochondrií, čímž zlepšují buněčné zdraví a bojují proti stárnutí.

 

Urolithin A_-A Hidden Gem in Your Diet That Boosts Health and Slows Aging


Zánět
Zánět – je to slovo, které všichni známe, a přesto jsou jeho důsledky dalekosáhlé. Tato biologická odpověď je typicky spojena s obranným mechanismem těla proti poranění nebo infekci. Pokud je však tato reakce prodloužena, může vést k chronickému zánětu, který je spojen s různými nemocemi souvisejícími s věkem a obecným poklesem buněčných funkcí souvisejícím se stárnutím. Tento přetrvávající zánět nízkého stupně si v lékařském světě dokonce vysloužil nové jméno – „zánětlivé stárnutí“.

A teď si představte, že bychom mohli snížit tuto škodlivou zánětlivou reakci? Přírodní sloučenina Urolitin A (UA) vykazuje slibné výsledky při snižování zánětu a potenciálně zlepšit zdraví v našich soumrakech.

UA se poprvé prosadila v boji proti zánětu ve studii zahrnující krysy s akutní kolitidou. Tento experiment ukázal významné snížení jak hladiny mRNA, tak hladiny proteinu cyklooxygenázy 2 (COX2), zánětlivého markeru, v tlustém střevě potkanů ​​léčených UA. Tento slibný nález otevřel dveře dalšímu výzkumu.

Další studie s různými modely tato počáteční zjištění posílily. Akutní i chronické myší modely kolitidy prokázaly konzistentní snížení prozánětlivých cytokinů – proteinů, které zesilují zánět – jako je interleukin 1 beta (IL-1β), interleukin 6 (IL-6) a nádorová nekróza faktoru alfa (TNFα) v jejich plazmě po léčbě UA. Tento protizánětlivý účinek nebyl omezen na kolitidu. Diabetické myši vykazovaly stejné snížení zánětlivých cytokinů spolu se zvýšením IL-10, protizánětlivého cytokinu, což ukazuje na široký potenciál UA.

Přínosy UA byly pozorovány také u jiných modelů onemocnění. Myši krmené dietou s vysokým obsahem tuku, které napodobují stav obezity u lidí, vykazovaly snížené hladiny IL-1β v jejich játrech, když byly léčeny UA. Podobně myši trpící poškozením ledvin vyvolaným cisplatinou, chemoterapeutickým lékem, vykazovaly snížené hladiny IL-lp v ledvinách. Ještě slibnější je, že potkaní model diabetické kardiomyopatie, což je stav ovlivňující strukturu a funkci srdce, prokázal po léčbě UA nižší hladiny fraktalkinu, prozánětlivého cytokinu, který ovlivňuje srdeční funkci.

Zajímavé je, žeúčinky UA se rozšiřují i ​​na mozek, což naznačuje jeho potenciál v boji proti neurodegenerativním onemocněním. U myšího modelu Alzheimerovy choroby vedla léčba UA ke snížení hladin IL-lp, IL-6 a TNFa v mozku. Toto snížení bylo spojeno se zvýšením aktivity mikroglií, správců mozku, zodpovědných za čištění buněčných zbytků a kontrolu zánětlivých reakcí. Kromě toho bylo u myšího modelu zánětlivé experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE) při léčbě UA pozorováno snížení infiltrace zánětlivých buněk.

Zdá se, že protizánětlivé vlastnosti UA pramení z jeho interakce s různými molekulárními mediátory. Zejména inhibuje NF-KB, klíčového hráče v zánětu, který reguluje transkripci několika zánětlivých markerů. Tento inhibiční účinek byl pozorován u makrofágů a chondrocytů, buněk odpovědných za udržování tkání, jako je chrupavka. Navíc blokování dráhy AhR–Nrf2, která ovlivňuje genovou expresi související s antioxidační reakcí těla, oslabilo protizánětlivé účinky UA, což naznačuje klíčovou roli této dráhy v mechanismu účinku UA.

Stručně řečeno, UA demonstruje slibný potenciál při zmírňování chronického zánětu spojeného se stárnutím a různými nemocemi. Jeho role při snižování prozánětlivých cytokinů a ovlivňování významných molekulárních drah ho staví jako slibného kandidáta při zvládání „zánětlivého stárnutí“ a souvisejících stavů. Přesný mechanismus účinku UA, zejména to, jak se liší v různých tkáních a podmínkách, však zůstává předmětem probíhajícího výzkumu. K úplnému pochopení a využití jeho terapeutického potenciálu jsou skutečně nutné další hloubkové studie.

Je důležité poznamenat, že tato zjištění primárně pocházejí z preklinických modelů. I když tyto modely poskytují cenné poznatky, je to významný skok od myší k mužům. Proto je zásadní, aby byly tyto výsledky interpretovány opatrně, dokud nebudou provedeny komplexnější studie na lidech.

Možnosti UA však sahají daleko za hranice pouhého zánětu. Jeho vliv na stárnutí a nemoci související s věkem – od těch, které postihují naše svaly a mozek až po naše klouby, ledviny a metabolické systémy – je aktivně zkoumán. Pochopením biologických účinků UA můžeme potenciálně odemknout nové terapeutické strategie pro tyto stavy.

Závěrem lze říci, že objev protizánětlivých vlastností UA nabízí maják naděje v boji proti chronickému zánětu a s ním spojeným onemocněním. Cesta k plnému pochopení schopností UA právě začíná a je to ta, která je příslibem zlepšení našeho zdraví a potenciálně přidání kvalitních let do našich životů.

Jak pokračujeme ve zkoumání nesčetných možností, které UA nabízí, dostáváme se o krok blíže ke konečnému cíli – zlepšení lidského stavu. Není to koneckonců to, o čem snaha lékařské vědy je? Abychom zajistili, že všichni můžeme žít zdravější, šťastnější a naplňující život. A kdo ví? Možná se jednoho dne s pomocí sloučenin jako UA budeme moci podívat „zánětlivému stárnutí“ do očí a říci: „Ne dnes." Do té doby budeme pokračovat v průzkumu, stále doufejme v možnosti, které nás čekají.

 


Starší příspěvek Novější příspěvek


0 komentářů


Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny

Přidáno do košíku!
Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Dosáhli jste dopravy zdarma Doprava zdarma nad x $ až Doprava zdarma nad $ x do You Have Achieved Free Shipping Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma