Uvolněte sílu autofagie pro dlouhověkost a dlouhodobé zdraví
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Uvolněte sílu autofagie pro dlouhověkost a dlouhodobé zdraví

By Max Cerquetti květen 02, 2023

Pochopení autofagie a jejích výhod

 

Slovo „autofagie“ je odvozeno z řečtiny, v překladu znamená „sebepožírání“. Autofagie je katabolický proces, který rozkládá a recykluje buněčné složky a pomáhá vytvářet nové buňky. Tento samoregulační mechanismus, také známý jako homeostáza, hraje zásadní roli při udržování zdravé rovnováhy v těle.

Během autofagie jsou z buňky odstraněny a recyklovány cytoplazma – rosolovitá látka mimo buněčné jádro – a malé struktury zvané organely. Tento proces je nezbytný pro odstranění buněk, které již nefungují správně. Narušení autofagie je spojeno s několika nemocemi, zejména neurodegenerativními poruchami, jako je Parkinsonova choroba.

 

Unleash the Power of Autophagy for Longevity and Long-Term Health_Nutriop-Longevity

 

Vysvětlení procesu autofagie


Autofagie se spouští, když buňce chybí dostatek živin. Proces se skládá ze čtyř fází:

1. Sekvestrace

Dvoumembránová struktura zvaná fagofor obklopuje a uzavírá cytoplazmu a organely. Fagofor se poté přemění na organelu známou jako autofagozom.

2. Fúze

Autofagozomy se spojují s endozomy a vytvářejí amfizomy, které jsou pak schopny fúzovat s lysozomy.

3. Degradace

Po fúzi s lysozomem dochází k degradaci, protože enzymy hydrolázy rozkládají materiály původně uzavřené autofagozomem. Výsledná struktura se nazývá autofagolyzozom nebo autolysozom.

4. Opětovné použití

Po úplné degradaci se aminokyseliny uvolňují do buněčných tekutin a mohou být znovu použity novými buňkami.

Tyto aminokyseliny jsou využívány v cyklu TCA (také známém jako cyklus kyseliny citrónové), sérii chemických reakcí, které slouží jako primární hnací síla buněčného dýchání. NAD+, jeden z našich nejprodávanějších doplňků, hraje zásadní roli ve většině reakcí cyklu TCA.

Různé typy autofagie

Existují tři typy autofagie, z nichž každý má odlišné rysy:

1. Makro autofagie

To se týká obecného procesu autofagie popsaného výše.

2. Mikro autofagie

Tento proces také pohlcuje a degraduje různé buněčné struktury, ale během sekvestrace nezahrnuje fagofor. Místo toho lysozom přímo pohltí buněčný obsah a rozloží ho na aminokyseliny pro recyklaci.

3. Autofagie zprostředkovaná chaperonem

Tento selektivní proces se zaměřuje na proteiny pro degradaci, přičemž chaperonové proteiny napomáhají translokaci degradovatelných proteinů podél membrán lysozomů.

Role autofagie v boji proti stárnutí a dlouhověkosti

Autofagie je stresová reakce (spuštěná buněčným hladověním), která omlazuje buňky, činí je energeticky účinnějšími a odolnějšími vůči poškození. Výzkum ukazuje, že aktivace autofagie potlačuje akumulaci buněčných defektů souvisejících s věkem, což významně zlepšuje metabolickou účinnost cílových buněk.

Autofagie se také může zaměřit na špatně fungující mitochondrie, které produkují škodlivé reaktivní formy kyslíku (ROS), přispívající k degradaci buněk – procesu známému jako mitofagie.

Studie prokázaly, že vyvolání autofagie prodlužuje životnost myší.

Další výhody autofagie

Kromě anti-aging hraje autofagie klíčovou roli v prevenci nemocí souvisejících s věkem. Odstraňuje toxické proteiny spojené s neurodegenerativními poruchami, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Autofagie může také zabránit nefunkčním buňkám v množení a vytvoření základu pro rakovinu tím, že rozloží poškozené buněčné struktury na aminokyseliny. I když je zapotřebí další výzkum, mnoho lékařů se domnívá, že autofagie je životně důležitá v prevenci a léčbě rakoviny, protože zvyšuje stabilitu genomu.

Stručně řečeno, autofagie nabízí řadu známých nebo předpokládaných výhod, včetně:

- Regulace mitochondrií v buňkách, zvýšení produkce energie.
- Ochrana imunitního a nervového systému.
- Prevence metabolického stresu.
- Potenciální ochrana proti srdečním chorobám a kognitivnímu poklesu podporou růstu nových buněk, zejména v mozku a srdci.
- Prevence zánětlivých onemocnění, jako je Crohnova choroba, obnovením střevní výstelky, čímž se zlepší funkce trávení.
- Stabilizace DNA a ochrana našich genů.
- Možná prevence a léčba různých typů rakoviny, protože se má za to, že potlačuje nádory.
- Zpomalení stárnutí omlazením těla novými buňkami bez zvýšení energetických nároků.

Způsoby, jak vyvolat autofagii

Vezmeme-li v úvahu četné zdravotní přínosy, které přesahují anti-aging, možná se divíte, jak spustit autofagii ve vašem těle. Autofagie je stresová reakce, takže mírný stres, který výrazně nepoškozuje tělo, může být prospěšný při aktivaci autofagie. Bylo identifikováno několik denních opatření, která pomáhají vyvolat autofagii:

1. Výživa

Bylo zjištěno, že resveratrol a jeho silnější a biologicky dostupný příbuzný, pterostilben, indukují autofagii.
Ukázalo se, že kurkumin z kurkumy a 6-Shogaol ze zázvoru aktivují autofagii.
Bylo také zjištěno, že aktivní složka ve skořici spouští autofagii.
Káva a účinná látka v zeleném čaji prokazatelně zvyšují autofagii u myší.

2. Cvičení

Bylo prokázáno, že cvičení vyvolává autofagii v periferních svalech a mozkové tkáni u myší. Jiná studie naznačuje, že fyzické cvičení může vyvolat autofagii v orgánech zapojených do metabolické regulace (např. játra, nadledviny a štítná žláza). Kardiovaskulární cvičení je tedy kromě dalších zdravotních výhod vynikajícím způsobem, jak vystavit buňky „zdravému“ stresu a autofagii.

3. Přerušovaný půst a kalorická omezení

Půst má různé výhody, včetně snížení úrovně zánětu, posílení funkce mozku a zvýšení sekrece HGH. Tyto výhody by mohly být možné, ne přímo prostřednictvím půstu, ale jako vedlejší účinek autofagie. Studie na myších ukázaly, že autofagii lze vyvolat přerušovaným půstem a kalorickým omezením. Časté krátkodobé hladovění tedy může být životaschopnou metodou v boji proti neurologickým stavům a rakovinnému bujení.

4. Adekvátní spánek

Autofagie se spouští i během spánku. Cirkadiánní rytmus, který přímo souvisí s anti-agingem, řídí náš spánkový cyklus a je spojen s autofagií. Studie ukázaly, že nedostatek REM spánku může negativně ovlivnit autofagii v neuronech, což vede ke změně funkce mozku. Narušení spánku u myších modelů také narušilo jejich autofagický přenos proteinů.

Pochopením výhod autofagie a začleněním těchto praktik do své každodenní rutiny můžete podpořit dlouhověkost a dlouhodobé zdraví.

Doplňky na podporu autofagie

Kromě výše zmíněných změn životního stylu mohou autofagii podporovat i některé doplňky stravy. Některé z těchto doplňků zahrnují:

1. NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid)

NAD+ je koenzym, který hraje zásadní roli v mnoha reakcích v rámci cyklu TCA (kyselina citronová), série chemických reakcí, které jsou zásadní pro buněčné dýchání. Suplementací NAD+ můžete pomoci udržet účinnost cyklu TCA, čímž podpoříte autofagii a podpoříte dlouhověkost.

2. Berberin

Berberin je přírodní sloučenina, která se nachází v různých rostlinách, jako je zlatobýl, dřišťál a oregonské hrozny. Bylo prokázáno, že aktivuje enzym zvaný AMP-aktivovaná proteinkináza (AMPK), který hraje zásadní roli při navození autofagie.

3. Quercetin

Quercetin je flavonoid, který se nachází v různém ovoci, zelenině a obilovinách. Bylo prokázáno, že má protizánětlivé, antioxidační a protirakovinné vlastnosti. Některé studie naznačují, že kvercetin může pomoci navodit autofagii a nabízí potenciální výhody pro dlouhověkost a celkové zdraví.

4. Sulforafan

Sulforaphane je sloučenina nacházející se v brukvovité zelenině, jako je brokolice, zelí a kapusta. Bylo prokázáno, že aktivuje dráhu NRF2, která hraje kritickou roli v mechanismech buněčné obrany, včetně autofagie.

Závěrem lze říci, že autofagie je nezbytný proces, který přispívá k celkovému zdraví, dlouhověkosti a prevenci nemocí souvisejících s věkem. Osvojením si životního stylu, který zahrnuje vyváženou stravu, pravidelné cvičení, přerušovaný půst, dostatečný spánek a používání cílených doplňků stravy, můžete podpořit autofagii a optimalizovat přirozené omlazovací procesy vašeho těla.

 

 

Reference:

 

[i] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25654554

[ii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079773

[iii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23939249/

[iv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388596/

[v] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25068516

[vi] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949816301855

[vii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028754/

 

[viii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19799425

 

[ix] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855773/

[x] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24769862

[xi] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24489859

[xii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22892563/

[xiii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3463459/

[xiv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755298

[xv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8719443

 

[xvi] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27411589/

 

[xvii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20534972 

 

[xviii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3389582/

 

[xix] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945719301522

 

[xx] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27078501


Starší příspěvek Novější příspěvek


0 komentářů


Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny

Přidáno do košíku!
Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Dosáhli jste dopravy zdarma Doprava zdarma nad x $ až Doprava zdarma nad $ x do You Have Achieved Free Shipping Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma