De rol van ergothioneïne bij ouderdomsziekten: een nadere blik op de p
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

De rol van ergothioneïne bij ouderdomsziekten: een nadere blik op de potentiële voordelen ervan

By Max Cerquetti maart 24, 2023

Invoering
Veroudering is een complex proces dat verschillende aspecten van onze gezondheid beïnvloedt, waardoor we vatbaarder worden voor bepaalde ziekten en aandoeningen. Onderzoekers hebben de rol van antioxidanten en andere verbindingen bestudeerd bij het bestrijden van de negatieve effecten van veroudering. Eén zo'n verbinding, ergothioneïne (ERG), heeft onlangs aandacht gekregen vanwege de potentiële voordelen ervan bij leeftijdsgebonden ziekten, zoals kwetsbaarheid en dementie. In dit artikel bespreken we de rol van ERG bij verouderingsgerelateerde ziekten en de mogelijke therapeutische toepassingen ervan.

Wat is ergothioneïne (ERG)?
Ergothioneïne (ERG) is een zwavelhoudende verbinding die is afgeleid van een specifiek aminozuur genaamd histidine. Het wordt gesynthetiseerd door bepaalde bacteriën en schimmels en wordt aangetroffen in verschillende voedingsbronnen, waaronder paddenstoelen, bruine bonen en vlees. ERG werkt als een antioxidant en vangt vrije radicalen op en cheleert (bindende) overgangsmetalen die bijdragen aan oxidatieve stress, waarvan bekend is dat deze een rol speelt bij veroudering en ouderdomsziekten.

Volbloed-, urine- en speekselmetabolomics
Metabolomics is de studie van kleine moleculen (metabolieten) in biologische monsters, zoals bloed, urine en speeksel, om fysiologische en pathologische omstandigheden te begrijpen. Onderzoekers hebben metabolomics gebruikt om de rol van ERG en andere verbindingen bij verouderingsgerelateerde ziekten te onderzoeken.

In menselijk bloed wordt ERG voornamelijk aangetroffen in rode bloedcellen (RBC's) en is het veel minder overvloedig aanwezig in urine en speeksel. Andere biovloeistoffen, zoals urine en speeksel, kunnen ook nuttige informatie over de gezondheid opleveren, omdat ze gemakkelijk niet-invasief kunnen worden verzameld en geschikt zijn voor dagelijkse observatie.

 

Verhongering, ERG en veroudering
Studies hebben aangetoond dat caloriebeperking (CR) of intermitterend vasten (IF) de levensduur kunnen verlengen en oxidatieve stress bij verschillende organismen kunnen verminderen. Deze voordelen worden gedeeltelijk toegeschreven aan de activering van specifieke transcriptiefactoren die antioxidantgenen opreguleren. De splijtingsgist, S. pombe, dient als een uitstekend modelorganisme voor het bestuderen van de effecten van verhongering op de stofwisseling, omdat het veel overeenkomsten vertoont met menselijke cellen.

Onderzoekers merkten op dat zowel glucose- als stikstofgebrek leidde tot een significante toename van ERG in S. pombe. Op dezelfde manier ontdekten onderzoekers in een kleine studie onder vier jonge, niet-zwaarlijvige menselijke vrijwilligers die 58 uur vastten dat de niveaus van ERG en andere antioxidanten in hun bloed toenamen. Deze bevindingen suggereren dat de toename van de ERG-niveaus een adaptieve reactie kan zijn op vastenstress bij zowel gist als mensen, en mogelijk een beschermende rol speelt bij verouderingsgerelateerde processen.


ERG bij kwetsbaarheid, dementie en sarcopenie
Kwetsbaarheid, dementie en sarcopenie zijn veel voorkomende leeftijdsgebonden ziekten die klinische kenmerken gemeen hebben, zoals een grotere afhankelijkheid van levensondersteuning. Onderzoekers gebruikten volbloed-metabolomics om deze ziekten te bestuderen en ontdekten dat de ERG-niveaus significant afnamen bij kwetsbaarheid en dementie, maar niet bij sarcopenie (een aandoening die wordt gekenmerkt door verlies van spiermassa en -functie). Bovendien namen de ERG-gerelateerde verbindingen, S-methyl-ERG en hercynine, ook af bij kwetsbaarheid en dementie. Deze bevinding suggereert dat de inname of het metabolisme van ERG onder deze omstandigheden kan worden beïnvloed. De afname van ERG, een krachtige antioxidant, zou kunnen bijdragen aan de progressie van kwetsbaarheid, dementie en andere aan veroudering gerelateerde gebeurtenissen, omdat bekend is dat oxidatieve schade deze aandoeningen versnelt.

Onderzoekers analyseerden ook de metabolomics van urine en speeksel om een ​​beter inzicht te krijgen in ouderdomsziekten. Ze ontdekten dat de ERG-niveaus in deze biovloeistoffen geen significante leeftijdsgebonden verschillen vertoonden, wat aangeeft dat verder onderzoek nodig is om de rol van ERG in deze omstandigheden te begrijpen.


The_Role_of_Ergothioneine_in_Aging-Related_Diseases

 

ERG-behandeling: een potentiële therapeutische aanpak
Eerdere studies hebben aangetoond dat ERG antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten bezit die gunstig kunnen zijn bij de behandeling van verschillende menselijke ziekten, zoals reumatoïde artritis. Bovendien is aangetoond dat ERG-suppletie cognitieve stoornissen en weefseloxidatieve schade in experimentele diermodellen verlicht. Als gevolg hiervan kan ERG-behandeling een veelbelovende therapeutische aanpak zijn voor kwetsbaarheid en dementie.

Concluderend is ERG een essentiële antioxidant die een cruciale rol speelt in de menselijke gezondheid en verouderingsgerelateerde ziekten. Dit onderzoek werpt licht op de potentiële betekenis van ERG bij kwetsbaarheid, dementie en andere verouderingsgerelateerde aandoeningen. Er werd gevonden dat de ERG-niveaus verlaagd zijn bij patiënten met kwetsbaarheid en dementie, wat erop wijst dat een afname van deze antioxidant kan bijdragen aan de progressie van deze aandoeningen.

Verdere studies zijn nodig om de specifieke mechanismen waarmee ERG ouderdomsziekten beïnvloedt beter te begrijpen en om de potentiële voordelen van ERG-suppletie als therapeutische aanpak te bepalen. Door de rol van ERG in verschillende biovloeistoffen te onderzoeken en modelorganismen zoals splijtingsgist te gebruiken, kunnen onderzoekers waardevolle inzichten verwerven in de complexe metabolische processen die betrokken zijn bij veroudering en ziekte.

In de toekomst zal het van cruciaal belang zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren, inclusief grotere en meer diverse onderzoekspopulaties, om deze bevindingen te valideren en het potentieel van ERG als behandeling voor kwetsbaarheid, dementie en andere verouderingsgerelateerde aandoeningen te onderzoeken. Door de rol van ERG in de menselijke gezondheid en ziekte te begrijpen, kunnen wetenschappers mogelijk nieuwe therapeutische strategieën ontwikkelen die de levenskwaliteit van ouderen en mensen die lijden aan leeftijdsgebonden ziekten kunnen helpen verbeteren.

 

 

Referenties:

 

1. Kondoh, H., Teruya, T., Kameda, M. en Yanagida, M. (2022), Daling van ergothioneïne bij kwetsbaarheid en cognitiestoornissen. FEBS Lett, 596: 1270-1278. https://doi.org/10.1002/1873-3468.14299


Older Post Newer Post


0 comments


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Added to cart!
Spend $x to Unlock Free Shipping Free shipping when you order over XX You Have Qualified for Free Shipping Spend $x to Unlock Free Shipping You Have Achieved Free Shipping Gratis verzending bij bestellingen van meer dan $x in Free Shipping Over $x to You Have Achieved Free Shipping Free shipping when you order over XX You Have Qualified for Free Shipping