Spermidinem indukovaná autofagie: Odhalení tajemství geroprotekce
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Spermidinem indukovaná autofagie: Odhalení tajemství geroprotekce

By Max Cerquetti březen 18, 2023

Úvod

Stárnutí je nevyhnutelnou součástí života a jak stárneme, naše tělo prochází různými změnami. Jednou z takových změn je progresivní pokles buněčné funkce, což vede k vyššímu riziku onemocnění souvisejících s věkem. Vědci zkoumali způsoby, jak podpořit zdravé stárnutí a prodloužit náš život, a nedávný výzkum zdůraznil potenciál molekuly zvané spermidin v tomto procesu.

Studie publikovaná v časopise "Nature Aging" s názvem " Mechanismy spermidinem indukované autofagie a geroprotekce " odhaluje buněčné mechanismy za účinky spermidinu na autofagii a stárnutí. Tento článek se ponoří do zjištění studie a pojedná o jejich důsledcích pro lidské zdraví a dlouhověkost.

Spermidin: Přírodní geroprotektor

Spermidin je přirozeně se vyskytující polyamin, který se nachází v různých potravinách, jako jsou sójové boby, luštěniny, houby a vyzrálý sýr. Studie ukázaly, že spermidin má četné zdravotní přínosy, včetně podpory autofagie, což je buněčný proces zodpovědný za rozklad a recyklaci poškozených buněčných složek.

Autofagie je nezbytná pro udržení buněčného zdraví a funkce a její pokles s věkem je spojen se zvýšeným rizikem onemocnění souvisejících s věkem. Schopnost spermidinu stimulovat autofagii z něj udělala slibného kandidáta na geroprotekci, což se týká intervencí podporujících zdravé stárnutí a prevenci nemocí souvisejících s věkem.

 

Autofagie a stárnutí
Autofagie je vysoce konzervovaný buněčný proces, který hraje klíčovou roli při udržování buněčné homeostázy. Funguje jako mechanismus kontroly kvality tím, že odstraňuje poškozené organely, špatně poskládané proteiny a napadající patogeny. Autofagie s věkem klesá, což vede k hromadění poškozených buněčných složek a přispívá ke stárnutí a nemocem souvisejícím s věkem.


Bylo prokázáno, že spermidin vyvolává autofagii, což je jeden z důvodů, proč je považován za geroprotektor. Podporou autofagie může spermidin potenciálně pomoci působit proti negativním účinkům stárnutí a zlepšit celkové zdraví.


Mechanismy spermidinem indukované autofagie
Studie Madeo et al. poskytuje komplexní přehled molekulárních mechanismů za autofagií indukovanou spermidinem. Autoři popisují několik cest, kterými spermidin uplatňuje své autofagii indukující účinky:


1. Inhibice acetyltransferáz: Spermidin inhibuje skupinu enzymů zvaných acetyltransferázy, což vede k aktivaci autofagie. Tento účinek je připisován především inhibici EP300, specifické acetyltransferázy účastnící se regulace autofagie.


2. Aktivace deacetyláz: Spermidin také aktivuje skupinu enzymů zvaných deacetylázy, zejména sirtuin 1 (SIRT1), o kterém je známo, že podporuje autofagii. Aktivace SIRT1 zvyšuje deacetylaci proteinů souvisejících s autofagií, což vede k aktivaci autofagie.


3. Modulace transkripčních faktorů: Spermidin moduluje několik transkripčních faktorů, jako jsou transkripční faktory EB (TFEB) a proteiny forkhead box O3 (FOXO3), které regulují expresi. genů souvisejících s autofagií.


4. Indukce mitochondriální funkce a biogeneze: Spermidin podporuje mitochondriální funkci a biogenezi, což je nezbytné pro udržení buněčné energetické homeostázy a prevenci hromadění poškozených mitochondrií, což je známo. přispívající ke stárnutí.


5. Regulace buněčných stresových reakcí: Spermidin se podílí na regulaci různých stresových reakcí, včetně odpovědi na rozložený protein (UPR), odpovědi na tepelný šok a reakce na oxidační stres. Modulací těchto stresových reakcí spermidin zvyšuje buněčnou odolnost a podporuje autofagii.

Cílem studie "Přírodní stárnutí " bylo odhalit buněčné mechanismy za účinky spermidinu na autofagii a geroprotekci. Vědci použili kombinaci genetických, biochemických a buněčných přístupů, aby prozkoumali, jak spermidin reguluje autofagii a přispívá ke zdravému stárnutí.

Zjistili, že geroprotektivní účinky spermidinu jsou primárně zprostředkovány prostřednictvím aktivace proteinu zvaného EP300, klíčového regulátoru autofagie. EP300 aktivuje transkripční faktor zvaný TFEB, který naopak podporuje expresi genů zapojených do autofagie a lysozomální funkce.

Studie také zjistila, že spermidinem indukovaná aktivace EP300 závisí na jeho schopnosti vázat a inhibovat další protein zvaný SIRT1, dobře známý regulátor stárnutí a délky života. Tato inhibice SIRT1 spermidinem vede ke zvýšené aktivitě EP300, což vede ke zvýšené autofagii a buněčnému zdraví.

Vědci zejména prokázali, že geroprotektivní účinky spermidinu jsou významně sníženy v buňkách bez EP300 nebo SIRT1, což zdůrazňuje význam těchto proteinů v účinku spermidinu.

Důsledky pro lidské zdraví a dlouhověkost

Závěry této studie mají několik důležitých důsledků pro lidské zdraví a dlouhověkost. Odhalením molekulárních mechanismů spermidinem indukované autofagie a geroprotekce poskytuje výzkum cenné poznatky o potenciálních strategiích pro podporu zdravého stárnutí a prevenci nemocí souvisejících s věkem.

Za prvé, studie zdůrazňuje význam autofagie a její regulace pomocí EP300 a SIRT1 při udržování buněčného zdraví. Lepší pochopení těchto procesů by mohlo vést k vývoji nových terapeutických intervencí k posílení autofagie a zlepšení zdravotních výsledků u stárnoucí populace.

Za druhé, výzkum podtrhuje potenciální výhody suplementace spermidinu pro podporu zdravého stárnutí. Vzhledem k tomu, že spermidin je přirozeně se vyskytující sloučenina nacházející se v různých potravinách, zvýšení jeho dietárního příjmu by mohlo být praktickým a neinvazivním přístupem k využití jeho geroprotektivních účinků. K určení optimální dávky, bezpečnosti a účinnosti doplňování spermidinu pro geroprotekci jsou zapotřebí další klinické studie na lidech.

A konečně, studie otevírá nové cesty pro výzkum v oblasti stárnutí a geroprotekce. Zkoumání souhry mezi spermidinem, EP300 a SIRT1, stejně jako jejich role v autofagii a buněčném zdraví, by mohlo odhalit další cíle pro intervence, které podporují dlouhověkost a zdravé stárnutí. Objasněním rolí EP300 a SIRT1 v autofagii indukované spermidinem tento výzkum připravuje cestu pro budoucí výzkumy a potenciální terapeutické intervence zaměřené na tyto proteiny a jejich přidružené dráhy.

 

Mechanisms of spermidine-induced autophagy and geroprotection

Závěr
Vzhledem k tomu, že celosvětová populace stále stárne, je stále důležitější potřeba účinných strategií na podporu zdravého stárnutí a prevence nemocí souvisejících s věkem. Schopnost spermidinu zvýšit autofagii a přispět ke geroprotekci nabízí slibnou cestu k řešení tohoto problému.

I když je zapotřebí další výzkum, abychom plně porozuměli komplexní souhře spermidinu, EP300 a SIRT1 a určili nejlepší přístup k implementaci suplementace spermidinem u lidí, tato studie slouží jako zásadní odrazový můstek v naší snaze o zdravější a delší život. Všechno.


Vzhledem k tomu, že naše chápání složitých procesů, jimiž se řídí buněčné zdraví a stárnutí, neustále roste, potenciál pro inovativní, účinné strategie ke zlepšení lidského zdraví a prodloužení délky života je stále hmatatelnější. Začlenění potravin bohatých na spermidin do našeho jídelníčku nebo zvažování suplementace spermidinem (podléhající dalšímu výzkumu a klinickým studiím) se může ukázat jako cenný nástroj v naší snaze o delší a zdravější život.

Závěry této studie nakonec nejen zdůrazňují důležitost autofagie při zachování buněčného zdraví a stárnutí, ale také zdůrazňují potenciál spermidinu jako geroprotektivního činidla. Zaměřením na klíčové proteiny a dráhy zapojené do autofagie a buněčného zdraví nabízí spermidin slibný přístup k podpoře dlouhověkosti a snížení zátěže nemocí souvisejících s věkem.

Jak vědci pokračují ve zkoumání složitých vztahů mezi stravou, buněčnými procesy a stárnutím, je stále jasnější, že hlubší pochopení těchto souvislostí by mohlo mít hluboký dopad na lidské zdraví a pohodu. Výzkum spermidinu, EP300 a SIRT1 je příkladem potenciálu pro převratné objevy v této oblasti, které dláždí cestu ke zlepšení zdravotních výsledků a lepší kvalitě života stárnoucí populace.

Začleněním znalostí získaných ze studií, jako je tato, do našeho každodenního života, můžeme činit informovaná rozhodnutí o naší stravě a životním stylu, které podporují zdravé stárnutí. Z dlouhodobého hlediska mohou tyto malé změny společně přispět k jasnější a zdravější budoucnosti pro jednotlivce i komunity.

 

Reference:

 

1. Hofer, S.J., Simon, A.K., Bergmann, M. et al. Mechanismy spermidinem indukované autofagie a geroprotekce. Nat Aging 2, 1112–1129 (2022). https://doi.org/10.1038/s43587-022-00322-9.


Starší příspěvek Novější příspěvek


0 komentářů


Zanechat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny

Přidáno do košíku!
Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma Utraťte x $ a odemkněte dopravu zdarma Dosáhli jste dopravy zdarma Doprava zdarma nad x $ až Doprava zdarma nad $ x do You Have Achieved Free Shipping Doprava zdarma při objednávce nad XX Máte nárok na dopravu zdarma